Denna webbplats vänder sig till läkare

Reformerad alkoholvård kan nå fler

Reformerad alkoholvård kan nå fler

I detta tema diskuteras förutsättningar för ett nytänkande inom behandlingen av alkoholproblem, med fokus på den stora majoriteten personer med lindrigt till måttligt beroende. 

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva

Flera behandlingar för alkoholproblem är bevisat effektiva

Det stora flertalet med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende. Genom att erbjuda evidensbaserade insatser ökar möjligheten att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Utmaningen är dock att dessa insatser sällan erbjuds inom hälso- och sjukvården och inte heller inom primärvården, som har den största kontaktytan mot personer med alkoholberoende.

Beroendevården behöver byta riktning och bli patientcentrerad

Beroendevården behöver byta riktning och bli patientcentrerad

Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka mindre alkohol. Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds inom vården. 

Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper

Alkoholberoende behöver bli en angelägenhet för fler delar av sjukvården, såsom primärvård. Det behövs också ökad diagnostik och användning av evidensbaserade behandlingsmetoder för alkoholberoende.

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården

Det är främst två åtgärder som krävs för ett effektivt alkoholarbete i primärvården: en ny form av screening som utgår från patientens hälsoproblem och enkla effektiva metoder för att behandla alkoholberoende. 

Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård

Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård

Få med alkoholproblem söker vård. Skam och stigma är viktiga hinder. Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås. (3 kommentarer)

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad

Flera studier pekar på att alkoholberoende är ett föränderligt tillstånd som många kommer in i, men flertalet också kommer ut ur. Dessa epidemiologiska resultat har stor betydelse för synen på personer med alkoholproblem och för hur behandlingsinsatser kan utformas.

4 frågor till Felicia Ahlner

4 frågor till Felicia Ahlner

Felicia Ahlner, folkhälsovetare, Göteborgs universitet, är en av författarna till en artikel om alkoholproblematik hos äldre.

Alkohol och äldre – eftersatt fråga hos våra vanligaste patienter

Alkoholkonsumtionen hos äldre har ökat på senare tid, liksom alkoholrelaterade skador. Rutiner för hur alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras.