Denna webbplats vänder sig till läkare

Dags för en modern syn på artros

Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros, och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Ändå har bara hälften av dem med knäsmärta och artros sökt vård under de senaste 5 åren. Även globalt är artros en tung sjukdomsbörda: mätt som »years lived with disability« […]

Bättre omhändertagande av patienter med artros, BOA

Genom bättre omhändertagande av patienter med artros erbjuds patienter artrosskola som leds av sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvård. 

Träning är en grundsten i behandlingen

Träning är en grundsten i behandlingen

Fysisk träning minskar ledsmärta och förbättrar ledfunktion hos patienter med artros. Artospatienter bör därför få recept på träning. Men det gäller att skriva receptet rätt – träningen måste vara anpassad och ledd av sjukgymnast. (3 kommentarer)

Primärvården har en nyckelroll för tidig diagnos och uppföljning

Tidig diagnos av knä- och höftartros och primärvårdens insatser – handledd träning, test av benstyrka, funktion och kondition, FaR, uppföljning med specifika frågeformulär och hjälp med viktnedgång – kan göra stor skillnad för patienten.

Artros efter allvarlig ledskada – stort behov av fler studier

Främre korsbandsskada och meniskskada har stark koppling till artros. Orsakssambandet är dock inte klarlagt, och behandling av den akuta skadan minskar inte nödvändigtvis risken för framtida artros.

Möjligt samband mellan artros och kardiovaskulär sjukdom

Möjligt samband mellan artros och kardiovaskulär sjukdom

Det tycks finnas en viss förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom vid artros. I läkemedelsbehandlingen är det viktigt att väga nyttan mot risken med NSAID, speciellt hos äldre med kardiovaskulära riskfaktorer. (1 kommentar)

Artros allt vanligare folksjukdom

Artros allt vanligare folksjukdom

Med en stadigt åldrande och alltmer överviktig befolkning kommer prevalensen av artros att öka, vilket förväntas öka trycket på bland annat primärvården.