Denna webbplats vänder sig till läkare

Hälsosam kost: en viktig faktor i insatserna mot barnfetma

Fetma är en multifaktoriell sjukdom som kräver multidisciplinär behandling. Effektivast är behandlingsmodeller som involverar hela familjen och som berör kost, fysisk aktivitet och beteende.

Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa

Symtomen vid celiaki kan även hos barn vara diffusa, t ex trötthet, värk i kroppen och depression. Livslång behandling med glutenfri kost är avgörande för att förhindra atrofiering av tunntarmsslemhinnan.  (2 kommentarer)

Överkänslighet där pricktest och blodprov inte ger diagnos

Vid icke-IgE-medierade födoämnesreaktioner är en varierande symtombild från mag–tarmkanalen vanlig. Behandlingen består i strikt komjölksproteinfri kost till ammande mödrar eller extensivt komjölkshydrat till barnet.

Matallergi kan vara ett svårt handikapp – som inte syns

För de allt fler barn som är allergiska mot mat blir ätandet – i skolan, hos kompisar, hemma – inte okomplicerat. Det gäller att undvika det man är allergisk mot. Trots risk för svåra reaktioner, till och med risk för död, finns ingen botande behandling.

Vegetarisk mat är bra – även för små barn

Egentligen borde alla barn äta en stor andel vegetabilier. Helvegetarisk mat är ett bra kostalternativ – även för små barn – och kan ge långsiktiga hälsovinster. Kosten måste dock vara väl sammansatt, med extra observans på vissa näringsämnen. (4 kommentarer)

Varför äter inte barnet?

Varför äter inte barnet?

Ätovilja hos barn kan bero på en medfödd sårbarhet i regleringen av hunger och mättnad. En kravlös behandlingsmodell med uppmuntran under måltiden har prövats – med gott resultat.

Barns järnbehov och hur vi bäst kan skydda barnhjärnan

Redan lindrig till måttlig järnbrist tros kunna påverka den växande hjärnan negativt. Utmaningen ligger i att identifiera, förebygga och behandla rätt riskgrupp. (2 kommentarer)

Barns mat – för långsiktig hälsa

Matvägran, övervikt, järnbehov, vegetarisk mat, allergier och intoleranser – barns mat är ett ämne som spänner över ett brett område. Och ytterst handlar det om att lära dagens barn, morgondagens vuxna, att äta för långsiktig hälsa.