Denna webbplats vänder sig till läkare

Leversjukdom med akut försämring kräver omedelbar handläggning

Handläggning av akut dekompensation vid kronisk leversjukdom är en utmaning för alla läkare inom akutmedicin. Detta tema vill bidra till ökad kunskap om handläggningen av denna patientgrupp. 

Blödning och trombos – akuta komplikationer vid levercirros

Tidigare antogs patienter med leversjukdom och påverkade koagulationsprov inklusive trombocytopeni ha en naturlig blödningsbenägenhet och därmed minskad trombosrisk. Men detta har visat sig vara fel. Utöver en ökad blödningsrisk har dessa patienter även en paradoxal benägenhet till venösa tromboser. 

Infektioner vanliga vid akut och kronisk leversjukdom

Infektioner vanliga vid akut och kronisk leversjukdom

Infektioner hos patienter med cirros är vanligt, ökar kraftigt risken för försämrad leverfunktion och är associerat med hög mortalitet. Förståelse för att cirros är ett immunbristliknande tillstånd, minimering av riskfaktorer, korrekt diagnostik och tidig behandling är viktigt för att förbättra prognosen.

Akut njursvikt är en vanlig komplikation vid levercirros

Akut försämring av njurfunktionen är vanlig hos patienter med levercirros. Även en mindre försämring av njurfunktionen har betydelse för överlevnad. 

Akut-på-kronisk leversvikt är en egen klinisk entitet

Akut-på-kronisk leversvikt kan ses hos 30 procent av de patienter med kronisk leversjukdom som insjuknar i akut dekompensation (dvs ascites, gastrointestinal blödning, hepatisk encefalopati eller bakteriell infektion). Akut-på-kronisk leversvikt innebär akut dekompensation av cirrosen i kombination med organsvikt.

Hepatisk encefalopati – det akuta omhändertagandet

Hepatisk encefalopati är bara en av många orsaker till neuropsykiatriska symtom vid leversjukdom. En strukturerad beskrivning av tillståndet är viktig. Bedömningen innefattar aktiv differentialdiagnostik och att leta efter utlösande orsaker.

Ascites orsakas oftast av bakomliggande levercirros

Ascites orsakas oftast  av bakomliggande levercirros

Ascites är i de flesta fall orsakad av bakomliggande levercirros. Anamnes, klinisk undersökning och analys av ascitesvätska säkerställer etiologin i de flesta fall. Måttlig saltrestriktion och behandling med diuretika är hörnpelare i behandlingen.