Denna webbplats vänder sig till läkare

5 frågor till Charlotta Nelsson

5 frågor till Charlotta Nelsson

Charlotta Nelsson har tillsammans med Mikael Karlsson skrivit en artikel om problemen kring konsultation på distans.

Missad hjärtinfarkt var ofta relaterad till atypisk anamnes

Missad hjärtinfarkt var ofta relaterad till atypisk anamnes

En mer generös indikation för troponinmätning och EKG samt ökad kännedom om atypiska symtom skulle möjligen kunna reducera förekomsten av feldiagnostik vid hjärtinfarkt. (3 kommentarer)

Bilddiagnostik inget facit vid diagnos av appendicit

Bilddiagnostik inget facit vid diagnos av appendicit

I en studie visas att av 49 bedömda fall av missad diagnos av appendicit anmäldes 8 enligt lex Maria medan övriga inkom som enskildas klagomål till tillsynsmyndigheten. Detta antyder en större acceptans i sjukvård att diagnostik av appendicit kan vara svår. (2 kommentarer)

Säkrare sjukvård ett arbete för läkare

Säkrare sjukvård ett arbete för läkare

I detta temanummer presenteras olika aspekter på diagnostiska fel och misstag och vad som kan göras för att förhindra dem, skriver Pelle Gustafson, medicinsk redaktör. (2 kommentarer)

Strukturerad bedömning viktig vid konsultation på distans

Ett strukturerat arbetssätt med bland annat tydlig metodik för samtalsprocess, värdering av vitala funktioner samt strukturerad kommunikation möjliggör telefonrådgivning med god patientsäkerhet. (2 kommentarer)

Dominerar lex Maria-fallen inom primärvård och akutsjukvård

En betydande andel av lex Maria-ärenden från primärvård och akutsjukvård utgörs av diagnostiska fel och misstag. Bakomliggande orsaker kan vara övergripande fel/systemfel inklusive kommunikationsproblem, patient­relaterade faktorer samt läkarrelaterade faktorer inklusive kognitiva misstag.

Diagnostiska fel och misstag är vanliga och svåra att mäta

Arbete med att undvika och minimera diagnostiska fel är ett utmärkt tillfälle till ökad patientsäkerhet, lärande och kompetensutveckling. Mätmetoder av diagnostiska fel måste dock utvecklas och valideras. (1 kommentar)

Bristande initial handläggning vanligast vid missad höftfraktur

Bristande initial handläggning vanligast vid missad höftfraktur

En majoritet av missade höftfrakturer kunde härledas till brister vid initial handläggning: anamnesupptagning, statusundersökning eller röntgenundersökning. De mest frekventa felhändelserna orsakades av fördröjd läkarundersökning av patient utanför sjukhus. Missad diagnos ger fördröjd operation, vilket ökar risken för komplikationer och dödlighet. (1 kommentar)