Denna webbplats vänder sig till läkare

På fertilitetsfronten mycket nytt

Surrogatmoderskap, livmodertransplantation, nedfrysning av ägg av sociala skäl respektive av könsceller och ägg av medicinska skäl samt möjlighet att föda barn vid bristande äggstocksfunktion är metoder som radikalt har ändrat villkoren för fertilitet.

Egen äggbank för att skydda fertiliteten mot åldrande

Möjligheten att frysa äggceller av sociala skäl finns i Sverige sedan några år. Etiskt anses detta inte kontroverisellt. Arbete med riktlinjer för verksamheten pågår, bl a beträffande åldersgränser.

Bevarad fertilitet trots sjukdom med risk för sterilitet i unga år

Individer med risk att bli sterila, oftast av cancerbehandling, kan erbjudas en chans att få biologiska barn senare i livet. Vid reproduktionsmedicinska enheten i Huddinge har mer än 1 300 män, kvinnor, tonåringar och barn behandlats med fertilitetsbevarande åtgärder. 

Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen

Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen

Om en fungerande livmoder saknas kan paret få barn med egna könsceller med hjälp av en surrogatmamma. I dag är behandlingen förbjuden i de flesta europeiska länder inklusive Norden.

God kontroll krävs inför och under graviditet vid Turners syndrom

Obstetriskt och neonatalt utfall för kvinnor med Turners syndrom är i de flesta fall gott, men det föreligger en hög risk för hypertensiva komplikationer.

Transplantation av livmoder ännu på försöksstadiet

För kvinnor med livmoderinfertilitet finns förhoppningar om transplantation av livmoder som infertilitetsbehandling. Hittills har 11 transplantationer gjorts i världen, varav 9 i Göteborg. Ännu har inget barn fötts ur en transplanterad livmoder.