Denna webbplats vänder sig till läkare
Fosterkardiologiska erfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus

Fosterkardiologiska erfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus

Allt fler hjärtfel diagnostiseras i dag före födelsen. Samma ultraljudsmetodologi som används inom barnkardiologin för funktionell hjärtbedömning kan i stort sätt också användas på foster.

Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser

I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor minst en ultraljudsundersökning under graviditeten. Rutinultraljudsundersökningen görs oftast omkring graviditetsvecka 18. Om en fostermissbildning bekräftas vid utvidgade undersökningar och de blivande föräldrarna beslutar att fortsätta graviditeten, erbjuds ett multidisciplinärt omhändertagande vid eller i samarbete med ett universitetssjukhus. 

Obstetriskt ultraljud och prenatal diagnostik i första trimestern

Riskvärdering med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) är en etablerad metod med hög detektionsförmåga av kromosomavvikelser i första trimestern. Icke-invasivt prenatalt test (NIPT) kommer att vara en sekundär screeningmetod de närmaste åren. I framtiden kommer man sannolikt att kunna identifiera även andra typer av riskgraviditeter i första trimestern. (1 kommentar)

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet med fokus på att förbättra naturalförloppet vid livshotande och svåra medfödda missbildningar och sjukdomar.

5 frågor till Eleonor Tiblad

5 frågor till Eleonor Tiblad

Eleonor Tiblad, biträdande överläkare, Centrum för fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är en av författarna till en artikel om invasiv fosterterapi i veckans tema om fostermedicin.

Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer

Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer

Invasiv fosterterapi i Sverige i dag innefattar minimal­invasiv fetoskopisk kirurgi, ultraljudsledd intrauterin blodtransfusion till foster, ultraljudsledd shuntinläggning och interstitiell laserbehandling och radiofrekvensablation. 

Snabb utveckling som ställer stora krav

Snabb utveckling som ställer stora krav

Det har skett en snabb utveckling mot nya metoder, diagnostik och behandling inom fostermedicin som kommer att ställa stora krav på hur vi informerar och omhändertar våra patienter, skriver Peter Conner.