Denna webbplats vänder sig till läkare

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat

En klimatförändring innebär nya sjukdomsrisker. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är informerade om dessa. (1 kommentar)

Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens

Mer avancerad teknologi vid reningsverken, miljöpremier och ökad press på läkemedelsindustrin kan minska den mängd läkemedel som når naturen – och risken för miljöpåverkan och resistensutveckling. (1 kommentar)

Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet

Kosten är den huvudsakliga källan till exponering för tungmetaller. Sänkt IQ av bly har konstaterats liksom risk för njur-, skelett- och tumörsjukdomar av kadmium.   (4 kommentarer)

Allt fler sjuk­domar kan kopplas till luftföroreningar

Allt fler sjuk­domar kan kopplas till luftföroreningar

Luftföroreningar, särskilt små partiklar, är en betydande orsak till ohälsa. Mest välbelagda är de negativa effekterna på hjärta–kärl och luftvägar.

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa

Nio globala miljöprocesser är avgörande för att säkra stabila förhållanden på jorden. Det handlar bland annat om klimatet, världshaven, ozonskiktet och den biologiska mångfalden. Alla nio påverkar redan i dag människors hälsa. (1 kommentar)

Miljö och hälsa är framtidens utmaning

Miljöns betydelse för hälsan har alltid varit en utmaning för läkarkåren. När kollegan John Snow fick myndigheterna i London att avlägsna handtaget till vattenpumpen på Broad Street den 8 september 1854 stoppades ett kolerautbrott. Därmed tillämpades för första gången försiktighetsprincipen. Det innebar att brunnen stängdes av myndigheterna, trots att bakterier var okända och att Snows […]