Denna webbplats vänder sig till läkare
Ovarialcancer är på många sätt en heterogen sjukdom

Ovarialcancer är på många sätt en heterogen sjukdom

Ovarialcancer är egentligen fem olika cancersjukdomar, där höggradigt seröst adenokarcinom står för 70 procent av alla fall. Ärftlighet är den största riskfaktorn, medan bland annat barnafödsel, amning och p-piller kan skydda.

Individualiserad behandling vid ovarialcancer kan bli möjlig

Individualiserad behandling vid ovarialcancer kan bli möjlig

Flera forskningsgenombrott öppnar nu för individualiserad behandling vid epitelial ovarialcancer. Det gäller till exempel angiogeneshämmare och PARP-hämmare, som är nya läkemedel riktade mot specifika målceller.

Paradigmskifte för gynekologisk cancer

Med ökad förståelse för bakomliggande mekanismer har ett genombrott skett vad gäller behandling och förståelse av gynekologisk cancer. I år godkändes den första målriktade behandlingen vid gynekologisk cancer, och därmed blir individualiserad behandling en realitet. 

Hopp om förbättring av överlevnad i ovarialcancer

Hopp om förbättring av överlevnad i ovarialcancer

Överlevnaden i ovarialcancer är relativt hög i Sverige, men på en låg nivå. Benägenhet att söka vård, tillgång till vårdgivare och sammanhållen organisation kan påverka överlevnaden. Framöver finns hopp om skräddarsydda behandlingar.

Tidig och individualiserad cancerrehabilitering viktig

Rehabilitering i samband med gynekologisk cancer har stor betydelse för kvinnans fortsatta livskvalitet. Viktigt är att alla patienter och närstående får tillgång till rehabilitering utifrån sina behov och förutsättningar.

Allt bättre diagnostik och behandling vid endometriecancer

Handläggningen av patienter med endometriecancer har förändrats under de senaste åren. Bland annat har ett nationellt vårdprogram införts och diagnostik och behandling vässats. Prognosen är god med 85 procents 5-årsöverlevnad.

Cervixcancer en klinisk utmaning

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Och i Sverige fortfarande en klinisk utmaning, med stor risk för biverkan av behandling och behov av effektivare terapi vid spridd sjukdom. (1 kommentar)