Denna webbplats vänder sig till läkare

Handlägga järnbrist en viktig uppgift för primärvården

Handlägga järnbrist en viktig uppgift för primärvården

Järnbrist kan medföra flera symtom och påverka många av de kroniska sjukdomar som det är primärvårdens huvuduppgift att sköta. Man ska också ha i minnet att järnbrist inte är en sjukdom i sig utan ska medföra att man försöker fastställa orsaken. (2 kommentarer)

Behandling av järnbrist minskar symtom vid kronisk hjärtsvikt

Behandling av järnbrist minskar symtom vid kronisk hjärtsvikt

Vi vet nu väsentligt mer än för några år sedan om hur patienter med järnbrist – med eller utan anemi – vid kronisk hjärtsvikt ska behandlas. (1 kommentar)

Järntillskott rekommenderas vid renal anemi

Såväl internationella som europeiska riktlinjer rekommenderar järntillskott vid renal anemi, en vanlig följd av kronisk njursvikt. Patienter som inte är i dialys kan i första hand få oralt järn. För patienter i dialys krävs intravenös behandling.

Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott

Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott

Gynekologiska–obstetriska tillstånd som menstruation, graviditet och amning ger kvinnor ökad risk för blodbrist. Globalt sett beräknas ungefär var tredje kvinna vara anemisk.

Inflammatorisk tarmsjukdom ger ofta anemi och järnbrist

Inflammatorisk tarmsjukdom ger ofta anemi och järnbrist

Anemi är den vanligaste extraintestinala komplikationen vid inflammatorisk tarmsjukdom. Ofta behövs substitution med järn – peroralt eller intravenöst – eftersom anemin oftast är orsakad av järnbrist. 

Anemi är ett vanligt problem vid reumatisk sjukdom

Effekter av kronisk inflammation och gastrointestinala blödningar till följd av NSAID-behandling bidrar till att patienter med reumatiska sjukdomar ofta utvecklar anemi.

Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem

Järnbrist och järnbristanemi är inga självständiga sjukdomar, och man ska alltid leta efter bakomliggande orsaker. Järnbristen behandlas i första hand peroralt med målet att normalisera hemoglobinnivån och fylla på järndepåerna.

Vanligt tillstånd som inte får negligeras

Järn är ett essentiellt mineral. Utan tillräckligt med järn fungerar inte kroppens enzymsystem, till exempel energiomsättning och syrgastransport. Järnbrist måste därför utredas och behandlas – peroralt eller intravenöst.