Denna webbplats vänder sig till läkare

Egenordinerad provtagning kan ge laboratoriemedicinen ny roll

Egenordinerad provtagning kan ge laboratoriemedicinen ny roll

Egenprovtagning expanderar och väcker frågor om etik, medicin och ekonomi. Vem ska ta ansvar för verksamheten och hur ska sjukvården hantera konsekvenserna?

Laboratoriemedicin i utveckling

Ny teknologi skapar möjligheter för fler och snabbare test, men ställer också nya krav på laboratoriemedicinen i Sverige, skriver gästredaktör Göran Schedvin.

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

Lukas Löwing Svensson, ST-läkare, klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping, har skrivit en artikel om framtidens laboratoriemedicin.

Framtidens laboratorieläkare bör bidra mer med råd och tolkningar

Framtidens laboratorieläkare bör bidra mer med råd och tolkningar

Utvecklingen inom laboratoriemedicin går dels mot robustare patientnära instrument, dels mot dataintensiva kartläggningar av gener. Laboratoriemedicinens fokus bör flyttas från att leverera svar till att bidra med rådgivning och tolkningar.

Automatiserad reflexanalys måste införas på rätt sätt

Automatiserad reflexanalys måste införas på rätt sätt

Det är erkänt svårt både att införa nya metoder i sjukvården och att utmönstra gamla. I Region Östergötland har en ny modell införts för införande av nya analyser med aktiv uppföljning i införandefasen på vårdcentrals- och läkarnivå.

Tillsammans skapar vi laboratorieresultat att lita på

Tillsammans skapar vi laboratorieresultat att lita på

Alla laboratorieresultat har en större eller mindre osäkerhet. Extern kvalitetssäkring (EQA) kan användas för att belysa hur riktiga resultaten är och vilka metodskillnader som finns. Kvalitetsmål för hur noggranna resultaten ska vara bör bestämmas i diskussion mellan kliniker, laboratorier och EQA-organisatörer. (1 kommentar)

D-vitaminanalyser i primärvård måste användas ändamålsenligt

D-vitaminanalyser i primärvård måste användas ändamålsenligt

Antalet beställningar av analys av 25-hydroxivitamin D i serum (S-25[OH]D) har ökat avsevärt i Sverige under de senaste åren. Införande av aktiv strategi mot överanvändning enligt »Choosing wisely«-modellen i Region Östergötland ledde till ett trendbrott och betydligt färre beställningar av S-25(OH)D-analyser. (2 kommentarer)