Denna webbplats vänder sig till läkare

Sammanhållet lärande livet igenom

Sammanhållet lärande livet igenom

Genom satsningar på bland annat den nya läkarutbildningen finns nu möjlighet att arbeta för ett kontinuerligt livslångt lärande för alla läkare.

Nationella kurser och specialist­examen i obstetrik och gynekologi

Nationella kurser och specialist­examen i obstetrik och gynekologi

För att förbättra utbildningen för ST-läkare beslöt Svensk förening för obstetrik och gynekologi att göra egna kurser. Föreningen erbjuder också varje år sedan 1992 en specialistexamen på tre dagar.

Fortbildningen sedd ur ett allmänmedicinskt perspektiv

Fortbildningen sedd ur ett allmänmedicinskt perspektiv

Egen reflektion i vardagen och kollegial dialog är väsentliga för läkares professionella utveckling. Fortbildningsaktiviteter bör utgå från en utbildningsplan, och pedagogiken bör vara problembaserad. Återkommande kollegiala diskussionstillfällen i små grupper (FQ-grupper) rekommenderas.

6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av

6 av 10 ST-läkare på BUP funderar på att hoppa av

En enkät till ST-läkare inom BUP med 48 procents svarsfrekvens visade att runt 60 procent av ST-läkarna var tveksamma till att fortsätta eller hade bestämt sig för att sluta inom BUP. Upplevelsen av brist på effektiva psykologiska behandlingsmetoder och låg autonomi på arbetsplatsen predicerade potentiellt avhopp. (2 kommentarer)

Stöd finns för att fortbildning kan förbättra patientrelaterade utfall

Stöd finns för att fortbildning kan förbättra patientrelaterade utfall

Bäst evidens har samlade interventioner där rutiner/riktlinjer/färdigheter lärs ut och sedan tränas i de team där de ska användas.

5 frågor till Cecilia Escher

5 frågor till Cecilia Escher

Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet.

Livslångt lärande i Europa och Sverige

Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer. I Sverige har både Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur fortbildningen kan utföras med hög kvalitet.

Starten på det yrkeslivslånga lärandet som läkare

Starten på det yrkeslivslånga lärandet som läkare

Utbildningen fram till behörighet utgör den första fasen av det yrkeslivslånga lärandet för läkare. Den nya grundutbildningen fastställer och förkortar utbildningstiden till behörighet samtidigt som ansvaret för måluppfyllelsen tydliggörs och utbildningen blir internationellt harmoniserad.