Denna webbplats vänder sig till läkare

Kirurgi vid proximal hamstringsruptur ger oftast bra resultat

Elitidrottare i 25–30-årsåldern och motionsaktiva 40–50-åringar är största riskgruppen för proximal hamstringsruptur. Tidig diagnos är A och O – tidig kirurgisk behandling (inom 2 till 3 veckor) ger snabbare normalisering av funktion.

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta

Många patienter besväras av smärta orsakat av så kallad femuro-acetabulärt impingement. Det kan förekomma hos yngre idrottsutövare, men också hos medelålders individer med symtom som påverkar vardagslivet.

Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada

Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada

Alltid rehabilitering, ibland rekonstruktion. Så lyder behandlingsstrategin vid främre korsbandsskada – i princip. Individualiserad behandling är nämligen också en hörnsten; varje enskilt knä har sina egna förutsättningar.

Individualiserad behandling viktig vid akut hälseneruptur

Ett ökat intresse för motion högre upp i åldrarna har gjort att incidensen av akuta hälsenerupturer ökar. Viktigt är att diagnosen inte fördröjs, och att välja rätt behandling för varje patient. 

Stressfrakturer: hjulaxlar och idrottskarriärer brister

Stressfrakturer: hjulaxlar och idrottskarriärer brister

Det finns en viss likhet mellan hjulaxlar på till exempel tåg och ben i människokroppen – båda riskerar att drabbas av stressfraktur, dvs att mikrosprickor vid ogynnsamma omständigheter kan växa till en fraktur.

Rehabiliteringsträning ger bäst effekt vid akillestendinopati

Rehabiliteringsträning ger bäst effekt vid akillestendinopati

Att börja träna igen är den viktigaste behandlingen vid överbelastningsskada i akillessenan. Men träningen måste ske under kontroll och i lagom takt. Att utvärdera eventuella symtom efter träningen är avgörande för rätt anpassad träningsintensitet.

Skadepanoramat är idrottens baksida

Skadepanoramat är idrottens baksida

Motion och idrott är bra – glädjefyllt och hälsobringande. Men motion och idrott har också en baksida i risken för problem med överbelastning och skador. I högriskzonen finns självfallet elitidrottarna, men även vanliga vardagsmotionärer kan drabbas.