Denna webbplats vänder sig till läkare

4 frågor till Bengt Fadeel

4 frågor till Bengt Fadeel

Bengt Fadeel, professor och leg läkare vid Karolinska institutet, har skrivit en artikel med titeln »Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi« till temat Nanomedicin.

Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi

Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi

Nanotekniken har många användningsområden, inte minst inom medicinen. Men det finns också anledning att undersöka de potentiella hälso- och miljöriskerna med dessa nya material.

Nanomaterial måste EU-regleras bättre

Kärnan i EU:s kemikalielagstiftning är en förordning (Reach) som omfattar alla kemiska ämnen. Nanomaterialens låga vikt och unika egenskaper gör att Reach-förordningen i sin nuvarande utformning inte är tillämpbar för reglering av dessa nya material. En ny EU-förordning om medicintekniska produkter med nanomaterial har nyligen godkänts.  

Nanopartiklar kan förbättra avbildningsteknik och diagnostik

Nanopartiklar kan förbättra avbildningsteknik och diagnostik

Diagnostiska nanopartiklar kan kraftigt förbättra avbildningstekniker och diagnossystem. För in vitro-applikationer väntas nya metoder och produkter komma löpande de närmaste åren. På in vivo-området väntas ett genombrott dröja lite längre.

Nanotekniken kan revolutionera behandlingen av cancer

Potentiella läkemedel som inte kan utnyttjas på grund av stark toxicitet, svårlöslighet eller hög molekylvikt kan göras användbara med nanoteknik. Denna teknik innebär konstruktion av mångfunktionella partiklar i nanoskala.

Stora förväntningar på små material

Stora förväntningar på små material

Nanoteknik – framställning av material i samma skala som biologiska strukturer – är ett stort forskningsområde med oanade möjligheter för klinisk medicin. (2 kommentarer)