Denna webbplats vänder sig till läkare

4 frågor: Det finns mycket vi inte vet om den skadade hjärnan

4 frågor till Elham Rostami

Elham Rostami, specialistläkare vid Akademiska, har skrivit om handläggning av traumatiska hjärnskador.

Modern handläggning minimerar följder av traumatisk hjärnskada

Modern handläggning minskar följder av traumatisk hjärnskada

Med modern neurointensivvård kan den sekundära skadan efter en svår traumatisk hjärnskada minimeras. Moderna behandlingsriktlinjer har tydligt reducerat mortaliteten, och i dag återvänder ca 50 procent av de drabbade till ett självständigt liv även om uttalade symtom och svåra funktionsnedsättningar kan kvarstå livet ut. (4 kommentarer)

Neurokirurgin alltjämt kärnan i behandlingen av hjärntumörer

Neurokirurgin alltjämt kärnan i behandlingen av hjärntumörer

De kirurgiska behandlingsmetoderna för patienter med hjärntumörer är många, och under det senaste årtiondet har tekniken utvecklats betydligt. Bland annat förbättrad preoperativ kartläggning av tumören, avancerad mikrokirurgisk teknik och andra visualiseringstekniker gör det i dag möjligt att planera och utföra tumöringrepp som tidigare ansågs vara för riskabla.

Akuta vaskulära neurokirurgiska tillstånd kräver snabb hantering

Akuta vaskulära neurokirurgiska tillstånd kräver snabb hantering

Allt fler vaskulära tillstånd upptäcks i takt med att radiologisk avbildning av hjärnan blir vanligare. Behandlingsrisk måste då vägas mot risken av att lämna tillståndet obehandlat, vilket ofta är ett komplext ställningstagande. Denna artikel ger en översikt av de vanligaste vaskulära sjukdomstillstånden.

Funktionell neurokirurgi möjlig hjälp vid svåra neurogena tillstånd

Funktionell neurokirurgi hjälp vid svåra neurogena tillstånd

Den tekniska utvecklingen inom funktionell neurokirurgi är för närvarande mycket snabb. Den här översikten beskriver de huvudsakliga ingreppen på fältet: stereotaktisk funktionell neurokirurgi, djup hjärnstimulering, kirurgi för neuropatisk smärta, neurokirurgi för spasticitet samt epilepsikirurgi.

Handläggning av de tre vanligaste barnneurokirurgiska tillstånden

Handläggning av de vanligaste barnneurokirurgiska tillstånden

Barns neurokirurgiska sjukdomar skiljer sig från de vuxnas med andra diagnoser, patofysiologiska mekanismer och tumörtyper. Den här artikeln ger en översikt av de vanligaste barnneurokirurgiska tillstånden: hjärntumörer, hydrocefalus samt neuralrörsdefekter inklusive ryggmärgsbråck.

Spinal neurokirurgi på grund av radikulopati och myelopati

Spinal neurokirurgi på grund av radikulopati och myelopati

Degeneration av halsryggen, både radikulopati och myelopati, är en del i det naturliga åldrandet. Grundläggande neurologisk undersökning för att skilja mellan radikulopati och myelopati är viktig.

Neurokirurgin blev tidigt internationell

Internationell utblick är ett måste

Sedan pionjären Herbert Olivecronas dagar har specialiteten genomgått en närmast hisnande teknisk utveckling. Detta tema ger en överblick över de vanligaste neurokir­urgiska tillstånden och deras behandling.