Denna webbplats vänder sig till läkare
Ständigt nya indikationer för behandling med botulinumtoxin

Ständigt nya indikationer för behandling med botulinumtoxin

Botulinumtoxin används i dag inom många av medicinens specialiteter. Inom oftalmologin kan toxinet användas för att behandla ansiktsdystonier, skelning, smärtbehandling vid fori och ögontrötthet, tårflöde, torra ögon och entropion.

Uveit kan vara tecken på allvarlig systemsjukdom

Uveit kan vara tecken på allvarlig systemsjukdom

Uveit definieras som inflammation i ögats druvhinna och representerar en rad olika tillstånd med olika svårighetsgrad. Etiologin kan vara infektiös, autoimmun eller idiopatisk. Om uveit orsakas av systemsjukdom krävs specialist­övergränsande samarbete för att ge patienten den bästa behandlingen. 

Keratokonus kan behandlas effektivt

Keratokonus kan behandlas effektivt

Keratokonus är en ögonsjukdom med i stort sett okänd genes, där hornhinnan förtunnas. Sjukdomen drabbar huvudsakligen unga friska personer och leder till uttalade brytningsfel och försämrad syn. I dag finns effektiva behandlingar för keratokonus, vilka dock förutsätter tidig diagnos.

Ny teknik revolutionerar diagnostiken

Ny teknik revolutionerar diagnostiken

Det händer mycket inom området oftalmologi. Utvecklingen mot bättre vård och diagnostik går snabbt framåt, skriver Jan Ygge, gästredaktör för Tema Ögonsjukdomar. 

Katarakt – ett optiskt problem i ögats lins

Katarakt – ett optiskt problem i ögats lins

Katarakt definieras som nedsatt syn på grund av en optisk störning i ögats lins. En patient med katarakt beskriver ofta synförändringen som ökad bländningskänsla eller ljuskänslighet, svårigheter att köra bil på kvällen, svårigheter att se vid svag belysning samt besvärande mycket ljus i ögat vid starkt solsken. (1 kommentar)

Glaukom i dag – bättre kunskaper och behandling, men låg prioritet

Glaukom i dag – bättre kunskaper och behandling, men låg prioritet

Glaukom är fortfarande en av de vanligaste allvarliga ögonsjukdomarna, och många glaukompatienter blir blinda under sin livstid även i Sverige. Samtidigt har kunskapen blivit bättre och behandlingen utvecklats, och vi har en hygglig uppfattning om hur vi ska kunna gå vidare och minska glaukomrelaterade synhandikapp i framtiden.

Makuladegeneration i den biomedicinska frontlinjen

Makuladegeneration i den biomedicinska frontlinjen

Makuladegeneration är den vanligaste synhotande sjukdomen i västvärlden. Sjukdomen har en våt (neovaskulär) och en torr (degenerativ) form. Den våta formen kan kontrolleras med biologiska läkemedel, medan den torra formen saknar behandling. Nya generationer biologiska läkemedel samt genterapi och stamcellsbaserade behandlingar är under utveckling.

20 000 barn blir blinda eller svårt synskadade varje år av prematuritets­retinopati

20 000 barn blir blinda eller svårt synskadade varje år av prematuritets­retinopati

Prematuritetsretinopati (ROP) gör årligen 20 000 barn blinda eller gravt synskadade. I Sverige drabbas framför allt barn födda före 28 gestationsveckor, men vid mindre utvecklad vård drabbas även mer mogna barn. Syrgasbehandling och dålig tillväxt är betydande riskfaktorer.