Denna webbplats vänder sig till läkare

Specifik träning hos äldre minskar risken för fall

Specifik träning hos äldre minskar risken för fall

Äldre bör få specifik balans- och styrketräning och individuell översyn av riskfaktorer för fall och frakturer.

Fler utreddes för osteoporos efter införande av frakturkedja

Fler utreddes för osteoporos efter införande av frakturkedja

Ett förändrat arbetssätt är nödvändigt för att upptäcka och behandla osteoporos. Resultaten i denna studie talar för att en frakturkedja har åstadkommit en betydande förbättring. 

Nationella riktlinjer ska förebygga frakturer

Årligen inträffar ca 70 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige. Nationella riktlinjer är ett viktigt verktyg för att förbättra prevention och behandling av osteoporos och därigenom långsiktigt minska frakturrisken.

»Frakturkedjor« är den mest effektiva sekundärpreventionen

Varannan frakturpatient får nya frakturer alternativt drabbas av refrakturering. Vårdkedjor med en dedikerad koordinator är den mest effektiva sekundärpreventionen, både i patientperspektiv och för samhällets vårdkostnadsutveckling.

Fragilitetsfrakturer är fortfarande en utmaning

Det är frakturerna som spelar roll för patienter med osteoporos, och det är frakturerna som medför de stora kostnaderna för samhället och individen.

Diagnostik, risk och indikation för behandling av osteoporos

Diagnostik vid osteoporos syftar till att identifiera högriskpatienter för framtida osteoporosfraktur. Riskvärdering är första steget och kan göras med etablerade metoder såsom frakturriskinstrumentet FRAX i kombination med patientens hälsostatus.

Bisfosfonater förstahandsval vid farmakologisk behandling

Bisfosfonater förstahandsval vid farmakologisk behandling

Många patienter med osteoporos och hög frakturrisk underbehandlas i dag, trots att evidensen är stark för de läkemedel som rekommenderas.

Sekundär osteoporos ett ofta missat tillstånd

Sekundär osteoporos innebär att en tydlig orsak annan än hög ålder eller menopaus har identifierats. Flera stora grupper av patienter löper risk att utveckla sekundär osteoporos, vilket gör det nödvändigt att kunskap finns hos läkare inom både primärvård och sjukhusbaserad specialistsjukvård.  (1 kommentar)

Folkhälsoproblem med vårdbrister

Folkhälsoproblem med vårdbrister

Trots en stark utveckling inom osteoporosområdet får många patienter inte optimal vård i dag. Kristina Åkesson, gästredaktör för temat om osteoporos, skriver i inledningen till temat att osteoporosrelaterade frakturer är ett omfattande folkhälsoproblem.