Denna webbplats vänder sig till läkare
Rehabiliteringsmetodiken är läkarspecialitetens kärnpunkt

Rehabiliteringsmetodiken är läkarspecialitetens kärnpunkt

Centralt i modern rehabilitering är samarbetet mellan den drabbade, närstående och teamet under ledning av en specialist i rehabiliteringsmedicin. Kärnan i läkarspecialiteten är rehabiliteringsmetodik med viktiga delar som rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsplan, mätning och utvärdering.

Rehabiliteringsmedicin – en självklar kompetens i sjukvården

En självklar kompetens i sjukvården

Med detta temanummer vill författarna ge en översikt av specialiteten rehabiliteringsmedicin och aktuella områden inom specialiteten i Sverige.

Så kan vårdkedjan för strokerehab bli kostnadseffektiv

Vårdkedjan för strokerehab – så kan den bli kostnadseffektiv

Rehabilitering är en av de viktigaste hälsostrategierna inom strokevård. Multidimensionella insatser behövs, och politisk och finansiell styrning på makronivå är avgörande.

Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering

Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering

Omhändertagandet av patienter med långvariga smärtor startar med att man gör en smärtanalys som ska resultera i diagnos, smärtmekanistisk klassificering och kartläggning av psykosocial situation. (1 kommentar)

Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada behöver samordnas

Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada behöver samordnas

Skillnaderna i tillgång till hjärnskaderehabilitering och specialistkunskap i alla faser i förloppet och över landet är stora.

Ryggmärgsskada är ett ovanligt tillstånd med komplexa behov

Ryggmärgsskada – ett ovanligt tillstånd med komplexa behov

Med interdisciplinär teamrehabilitering kan personer med ryggmärgsskada, utifrån förutsättningarna, leva ett rikt och aktivt liv. Utmaningar för vården är att alltfler äldre drabbas och den växande population som åldras med skadan.

Därför behövs vuxenhabilitering

Därför behövs vuxenhabilitering

Specialistkompetens inom vuxenhabilitering behövs för att hjälpa målgruppen att uppnå optimal funktion och få del av övrig sjukvård och samhällsstöd.