Denna webbplats vänder sig till läkare

Sexuellt överförda infektioner – ett komplext växande folkhälsoproblem

Komplext och växande folkhälsoproblem

Artiklarna i temanumret försöker belysa komplexiteten kring olika STI, symtom man bör uppmärksamma samt diagnostik och behandling.

Gonorré – ständigt aktuell och alltmer svår att behandla

Gonorré – ständigt aktuell och alltmer svårbehandlad

Förekomsten av gonorré (urogenitalt och extragenitalt) i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste 10 åren, och en liknande utveckling ses i många and­ra länder. Oroväckande är att infektionen blir allt mer svårbehandlad.

Klamydia fortfarande vanlig och ibland allvarlig infektion

Klamydia fortfarande en vanlig och ibland allvarlig infektion

Internationellt rekommenderad dos av doxycyklin vid okomplicerad infektion bör användas även i Sverige.

Syfilis – bortglömd men inte försvunnen

Syfilis – glömd men inte borta

Antal fall av syfilis har långsamt ökat både i Sverige och globalt sedan början av 2000-talet. Kliniska tecken varierar från en oöm sårbildning till feber, utslag, allmänpåverkan och neurosyfilis med CNS-engagemang. Kongenital syfilis är mycket ovanlig i Sverige.

5 frågor: Patienterna kan dyka upp inom olika specialiteter

5 frågor till Petra Tunbäck

Petra Tunbäck, överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, är författare till en artikel om syfilis.

HPV-vacciner effektiva och säkra

HPV-vacciner effektiva och säkra

Huvudsyftet med vaccineringen är i första hand att förebygga HPV-associerad genital cancer och dess förstadier, och möjligheten att kunna utrota livmoderhalscancer diskuteras nu. Som en tidig god effekt av HPV-vaccinering syns dock redan i många länder en minskning av kondylomprevalens.