Denna webbplats vänder sig till läkare

UNG SPECIALITET MED ANTIKA VANOR

Från Hippokrates fram till våra dagar kan nästan alla läkare sägas ha varit allmänmedicinare: de kunde alltid trösta, stundom lindra, och vid enstaka tillfällen till och med bota. Dock, även om målsättningen var att inte skada, så var nog boten många gånger värre än soten, och huruvida patienterna verkligen kunde lita på sina läkare kan […]

DEN SVENSKA ALLMÄNMEDICINENS HISTORIA

Allmänmedicin är idag den största specialiteten inom medicinen, med en utbildning jämförbar med övriga specialiteters. Allmänmedicinska avdelningar finns vid alla sex universitet som bedriver läkarutbildning och forskning. Samtidigt är det endast 25 år sedan allmänmedicin blev en egen medicinsk specialitet. Vägen dit var omvälvande, fylld av förhoppningar, besvikelser och konflikter (med olika specialister, politiker och […]

LÄR LÄKAREN ATT SAMTALA RÄTT

Läkare samtalar inte bara med patienter utan också med många andra, inte minst med arbetskamrater, framför allt sjuksköterskor, men också administratörer och andra yrkesgrupper. I det följande avser begreppet »det professionella läkarsamtalet« enbart samtalet mellan patient och läkare i sjukvårdsarbete. Grundläggande för detta samtal är att det förs mellan två ojämlika parter. Patienten kan visserligen […]

I GRÄNSLANDET MELLAN BERÄTTELSE OCH BEVIS

Det tål att sägas många gånger: Sjukvården är ett moraliskt, humanistiskt projekt, vars grundläggande uppdrag inte har förändrats på något avgörande sätt sedan Hippokrates´ dagar för cirka 2500 år sedan [1, 2]. Fortfarande gäller maximen att inte skada, stundom bota, ofta lindra och alltid trösta. Det som främst skiljer våra dagars sjukvård från Hippokrates´ är […]

TILLIT ÄR MEDICINENS GRUNDÄMNE

Tillit är medicinens grundämne, eller »God particle« för att låna Leon Lendermans ord. I scweiziska Cern, i den enorma europeiska anläggningen för elementarpartikelfysik, fick Nobelpristagaren Leon Lenderman den 19 september år 2000 en glimt av the God particle. Detta »Gudsämne« kan ge svar på ett av vetenskapens största mysterier: Vilken princip är det som håller […]

NYA MÅL FÖR ST-LÄKAREN

I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Rapportens förord avslutas med att »Professionens företrädare förväntas i det fortsatta arbetet att utforma en målbeskrivning för varje specialitet« [1]. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar detta uppdrag. Vår nuvarande målbeskrivning är målstyrd och innehåller mål inom de kompetensområden som […]

ALLMÄNMEDICINSK FORSKNING VÄXER – MEN TILLRÄCKLIGT SNABBT?

Den patientnära kliniska forskningen och dess framtid har på senare år diskuterats livligt i Sverige [1-5], så också på ledarplats i denna tidning [6-8]. Internationellt har man dragit igång en kampanj för att blåsa nytt liv i den akademiska medicinen, såväl vetenskapen som pedagogiken [9, 10], och på Läkaresällskapets senaste riksstämma fanns två symposier med […]