Hälsa och sjukdom med fokus på män

Andrologi är en tvärvetenskaplig klinisk och preklinisk verksamhet fokuserad på funktioner, tillstånd och sjukdomar involverande den manliga gonadaxeln. I kliniken översätts detta med manlig infertilitet, androgenbrist och sexuella dysfunktioner. Andrologi är i Sverige inte definierat som specialitet, men specialistföreningen Svensk andrologisk förening (SAF, sektion inom Läkaresällskapet) i samverkan med urolog-, gynekolog- och endokrinologsektionerna utformar en […]

Testosteron i nyckelroll vid hypo­gonadism hos män

Testosteron är ett nyckelhormon under större delen av mannens liv. De flesta celler är mer eller mindre känsliga för and­rogener och förändras i funktion beroende på tillgång till andr­ogent hormon. Under olika faser av den normala utvecklingen från foster till vuxen man fluktuerar också nivåerna av testosteron. Under fosterstadiet sker en mycket viktig testo­steronproduktion med […]

Androgenreceptorn och testo­steronets effekter

Manliga könshormoner, androgener, är en grupp steroidhormoner som hos mannen främst bildas i testikeln, men också binjurarna syntetiserar androgener. Testosteron Det kvantitativt viktigaste androgenet är testosteron. Testo­steron bildas först och främst i testikelns Leydigceller. Hos en vuxen man produceras genomsnittligt 6–8 mg testosteron per dag. Den totala plasmakoncentrationen av testosteron ligger normalt på 10–30 nmol/l. […]

Erektil dysfunktion – tidigt tecken på hjärt–kärlsjukdom

Omkring hälften av alla dödsfall i Sverige och övriga delar av den industrialiserade världen beror på hjärt–kärlsjukdom, vilket gör den till den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige [1, 2]. Därutöver är hjärt–kärlsjukdom en viktig bidragande orsak till andra dödsfall och finns enligt färsk amerikansk statistik med i bilden vid närmare 60 procent av alla dödsfall […]

Manlig sexuell dysfunktion: Inte bara en fråga om potens

Den manliga sexualiteten har alltid varit falloscentrerad – också inom medicinsk vetenskap. Det är därför inte förvånande att när den sexualmedicinska utvecklingen accelererade för 20–25 år sedan stod erektion och erektionssvikt i fokus. Tidigare sågs erektil dysfunktion (ED) huvudsakligen som psykologiskt orsakad, men man anser nu att etiologin oftast är organisk. Olika bakgrundsfaktorer till erektil […]