Denna webbplats vänder sig till läkare

Hälsa och sjukdom med fokus på män

Andrologi är en tvärvetenskaplig klinisk och preklinisk verksamhet fokuserad på funktioner, tillstånd och sjukdomar involverande den manliga gonadaxeln. I kliniken översätts detta med manlig infertilitet, androgenbrist och sexuella dysfunktioner. Andrologi är i Sverige inte definierat som specialitet, men specialistföreningen Svensk andrologisk förening (SAF, sektion inom Läkaresällskapet) i samverkan med urolog-, gynekolog- och endokrinologsektionerna utformar en […]

Testosteron i nyckelroll vid hypo­gonadism hos män

Testosteron är ett nyckelhormon under större delen av mannens liv. De flesta celler är mer eller mindre känsliga för and­rogener och förändras i funktion beroende på tillgång till andr­ogent hormon. Under olika faser av den normala utvecklingen från foster till vuxen man fluktuerar också nivåerna av testosteron. Under fosterstadiet sker en mycket viktig testo­steronproduktion med […]

Androgenreceptorn och testo­steronets effekter

Manliga könshormoner, androgener, är en grupp steroidhormoner som hos mannen främst bildas i testikeln, men också binjurarna syntetiserar androgener. Testosteron Det kvantitativt viktigaste androgenet är testosteron. Testo­steron bildas först och främst i testikelns Leydigceller. Hos en vuxen man produceras genomsnittligt 6–8 mg testosteron per dag. Den totala plasmakoncentrationen av testosteron ligger normalt på 10–30 nmol/l. […]

Erektil dysfunktion – tidigt tecken på hjärt–kärlsjukdom

Omkring hälften av alla dödsfall i Sverige och övriga delar av den industrialiserade världen beror på hjärt–kärlsjukdom, vilket gör den till den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige [1, 2]. Därutöver är hjärt–kärlsjukdom en viktig bidragande orsak till andra dödsfall och finns enligt färsk amerikansk statistik med i bilden vid närmare 60 procent av alla dödsfall […]

Manlig sexuell dysfunktion: Inte bara en fråga om potens

Den manliga sexualiteten har alltid varit falloscentrerad – också inom medicinsk vetenskap. Det är därför inte förvånande att när den sexualmedicinska utvecklingen accelererade för 20–25 år sedan stod erektion och erektionssvikt i fokus. Tidigare sågs erektil dysfunktion (ED) huvudsakligen som psykologiskt orsakad, men man anser nu att etiologin oftast är organisk. Olika bakgrundsfaktorer till erektil […]