Denna webbplats vänder sig till läkare

Fler barn räddas och blir vuxna

Inledning Barnpatient i dag, vuxen i morgonMikael Norman, Magnus Westgren Klinik och vetenskap Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvårdenAnna-Karin Edstedt Bonamy, Karin Stjernqvist, Fredrik Serenius Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertiliseringChristina Bergh, Ulla-Britt Wennerholm Medfödda metabola sjukdomar – ovanliga, men ändå vanligaAnna Nordenström, Ulrika von Döbeln Tvillingtransfusion: […]

Barnpatient i dag, vuxen i morgon

I Europa finns i dag 10 miljoner barn och ungdomar som överlevt för tidig födsel. Bara några decennier tillbaka var motsvarande siffra endast en bråkdel av vad den är i dag – de flesta som föddes mer än någon månad för tidigt före 1970 dog efter födelsen. Inte minst tack vare svensk läkemedelsforskning och utveckling […]

Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvården

Omhändertagandet av för tidigt födda barn var fram till 1960-talet konservativt med få interventioner. Barn med födelsevikt

Livslång uppföljning krävs vid medfödd missbildning

Den dramatiska förbättringen av överlevnaden för sjuka spädbarn som skett under senare år gäller i stor utsträckning även för barn med medfödda missbildningar. Förbättrad diagno­stik, avancerad kirurgi och förbättrad intensivvård har medfört att dödligheten i isolerade missbildningar, som esofagus­atresi, analatresi, blåsextrofi och många hjärtmissbildningar, reducerats från nästan 100 procent till nästan noll. För barn som […]

Medfödda metabola sjukdomar – ovanliga, men ändå vanliga

Området medfödda metabola sjukdomar expanderar snabbt tack vare förbättrad diagnostik och nya framgångsrika behandlingsstrategier. Tidigare sågs dessa patienter huvudsakligen inom pediatriken, men i dag når de allt oftare vuxen ålder, vilket gör att läkare inom de flesta specialiteter kommer att möta patienter med någon av dessa sjukdomar. Under de senaste 10–20 åren har diagnostiken förbättrats […]

Tvillingtransfusion: med behandling god överlevnad

I Sverige är omkring 1–3 procent av alla graviditeter flerbördsgraviditeter. En minoritet av dessa är enäggstvillingar, och de flesta av dem delar moderkaka, s k monokoriona tvillingar. I den gemensamma moderkakan finns anastomoser mellan fostren, vilket medför ökad risk för fosterpåverkan. Ett av dessa tillstånd är tvillingtransfusionssyndrom (TTS), som uppkommer till följd av en obalans i […]

Hög över­levnad efter barncancer, ibland till högt pris

De senaste 40 åren har vi sett en dramatisk förbättring av behandlingsresultaten vid cancer hos barn och ungdomar. Cancer hos barn är sällsynt: för varje barn som årligen får cancer i Sverige (ungefär 300) får mer än 100 vuxna (50 000 per år) en cancerdiagnos. Den åldersstandardiserade incidensen för barncancer är 140 fall per miljon barn […]

Transplantation ger svårt sjuka barn chans till liv

Transplantation har under de senaste 30 åren blivit det självklara terapeutiska alternativet för flera sjukdomar hos barn, som antingen är livshotande eller nedsätter livskvaliteten och där kausal behandling saknas. Det har skett en mycket snabb utveckling kirurgiskt, anestesiologiskt, farmakologiskt och vad gäller allmänt omhändertagande, inklusive övervakning av organfunktion samt livskvalitet. I artikeln sammanfattas 25 års […]

Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering

In vitro-fertilisering (IVF), eller provrörsbefruktning, är den mest framgångsrika och den i dag vanligaste metoden för att behandla ofrivillig barnlöshet, något som drabbar ca 15 procent av alla par i fertil ålder. I början användes IVF för att i första hand behandla barnlöshet beroende på äggledarskador. Numera tillämpas IVF på alla typer av barnlöshet oberoende […]