Denna webbplats vänder sig till läkare

Bättre prevention och terapi i sikte

Allt fler människor i Sverige har typ 2-diabetes, vilket främst beror på minskad mortalitet hos personer med sjukdomen och i mindre grad på ökad incidens. Icke desto mindre är typ 2-diabetes en kronisk sjukdom, som ännu inte kan botas och ofta leder till kostsamma följder både för den sjuka personen och för samhället. Flera moderna […]

Miljö och arv i samspel bestämmer vem som får diabetes

Den globala förekomsten av typ 2-diabetes anses av många öka närmast »epidemiskt«. Enligt WHO:s beräkningar var prevalensen år 2000 ca 170 miljoner vuxna, och prevalensen antas öka till drygt 360 miljoner år 2030 [1]. I industriländer förväntas stegringen bli 40–50 procent; i utvecklings- eller låginkomstländer kan prevalensen komma att mer än fördubblas. I låginkomstländerna sker […]

Comeback för beta-cellen i diabetespatogenesen

Efter en måltid insöndras insulin från β-celler i de langerhanska öarna. Syftet är att hormonet ska göra glukos från födan tillgängligt för viktiga intracellulära metabola processer i skelettmuskulatur, fettväv och lever. Detta åstadkoms främst genom att insulin stimulerar transport av glukos in genom cellmembranet. I den anabola situationen postprandialt resulterar detta i att glykogen- och […]

Resistens mot insulin i skelettmuskel på molekylär nivå

Typ 2-diabetes är en sjukdom som drabbar hela kroppen, och uppkomsten orsakas av att samspelet mellan flera organ rubbats. Detta illustreras av de olika artiklarna i detta temanummer om diabetes typ 2. Klart står att både arv och miljö spelar betydande roller när det gäller såväl utveckling som progress av denna metabola sjukdom. Diagnostiskt för […]

Kost vid diabetes – starka åsikter men svag kunskap

Hälso- och sjukvården har i nästan alla tider gett kostråd till personer med diabetes. Men det har ofta funnits oenighet om hur stor betydelse kosten har för patientens hälsa och om den lämpligaste sammansättningen av kosten. Fördelningen av makronutrienter i kostrekommendationerna vid diabetes har förändrats drastiskt under det senaste århundradet (Figur 1). En övergång till […]

Tuff glukossänkning nödvändig vid nypåvisad diabetes

Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes syftar till att uppnå målvärden för HbA1c eller medelplasmaglukos kring eller strax över det normala. Nyttan av sådan behandling på mikrovaskulära och i viss mån makrovaskulära komplikationer visades först för typ 1-diabetes i den nordamerikanska studien Diabetes control and complications trial (DCCT) [1]. Effekterna vid typ 2-diabetes har varit mindre […]

Intensiv satsning på framtidens diabetesläkemedel

Samtidigt som stödet för behandling av riskfaktorerna blodtryck, blodlipider och blodglukos vid typ 2-diabetes har stärkts, har det blivit uppenbart att läkemedlen för att förbättra glukoskontroll, övriga metabola rubbningar och den grundläggande patofysiologin är långt ifrån optimala vad avser påverkan av viktiga effektmått och biverkningar. Förstahandsmedlet i flertalet nationella och internationella riktlinjer är metformin, med […]

Viktigt att upptäcka och behandla i tid

Inledning Bättre prevention och terapi i sikteClaes-Göran Östenson Klinik och vetenskap Miljö och arv i samspel bestämmer vem som får diabetesClaes-Göran Östenson Comeback för beta-cellen i diabetespatogenesenHindrik Mulder Resistens mot insulin i skelettmuskel på molekylär nivåJuleen R Zierath, Anna Krook Kost vid diabetes – starka åsikter men svag kunskapJonas Lindblom, Kjell Asplund Tuff glukossänkning nödvändig […]