Denna webbplats vänder sig till läkare

Nu kan vi »läsa« hjärnan

Under senare år har det skett en explosionsartad teknisk utveckling av magnetkameror, DT-utrustningar och digitala arbetsstationer, som har gjort det möjligt att bättre kunna diagnostisera sjukdomar i hjärnan såväl genom förbättrad morfologisk information som genom nya möjligheter att göra funktionella och kemiska mätningar. Magnetkameraundersökningar, som från början krävde lång tid och hade relativt dålig upplösning, […]

Nya tekniker för säker diagnos och terapi vid stroke

Utvecklingen under det senaste decenniet har inneburit dels nya kliniska behandlingsmetoder (tex intravenös trombolys vid akuta infarkter) och ett antal nya radiologiska tekniker som snabbt fått klinisk användning, dels ett breddat interdisciplinärt samarbete kring patienter med stroke, där neurologer, internmedicinare, neurokirurger, radiologer, interventionella neuroradiologer och flera andra specialiteter aktivt deltar i den akuta handläggningen. Mångfalden […]

Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer

MR är den bästa radiologiska metoden för diagnostik och uppföljning av intrakraniella neoplastiska, inflammatoriska, infektiösa och neurodegenerativa sjukdomar och kan vara till nytta vid skalltrauma. Man kan öka sensitiviteten och specificiteten i morfologiska bildsekvenser genom att lägga till fysiologiska metoder som diffusions-MR, perfusions-MR och spektroskopi. Kombination av flera av dessa metoder ger ofta optimal information, […]

Bilder av Hjärnan i arbete

År 1890 presenterade Roy och Sherrington sin idé om att hjärnans regionala blodflöde varierar med neuronaktiviteten för att kunna tillföra vävnaden glukos och syre [1]. Blodflödesökningen visade sig vara betydligt större än den lokala omsättningen av syre [2], vilket öppnade vägen för en ny parameter. År 1990 beskrevs en MR-teknik för att mäta förändringar i […]

MRS ger in vivo-bilder av Hjärnans vävnader

Magnetresonansspektroskopi (MRS) har använts som analytisk metod av kemister och fysiker sedan introduktionen av NMR-tekniken under 1940-talet. Nästan parallellt med intåget av den bildgivande MR-tekniken i den kliniska verksamheten under 1980-talet utvecklades MRS-tekniker, som utöver de sedan tidigare möjliga kemiska in vitro-analyserna av kroppens vävnader tillät in vivo-undersökningar. Förväntningarna på klinisk MRS var stora under […]