Denna webbplats vänder sig till läkare

Sund livsstil skyddar hjärta–kärl. Det vet vi!

I veckans temanummer om kardiovaskulär prevention kan vi läsa om hur svenska satsningar på prevention lyckades vända den trend i form av ökat insjuknande och ökad dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar som var förhärskande under 1960- och 1970-talen. Nya farmakologiska landvinningar har gått hand i hand med en alltmer professionellt genomförd livsstilsförändring [1]. Den vetenskapliga grunden […]

Betala för sjukdom eller investera i hälsa?

Varje år dör ca 4,3 miljoner europeiska medborgare av hjärt–kärlsjukdom, dvs ungefär hälften av alla dödsfall i Europa beror på sådan sjukdom, som för närvarande är den ledande dödsorsaken för kvinnor i alla europeiska länder och för män i alla europeiska länder utom Frankrike, Holland och Spanien. En dryg tredjedel av dödligheten orsakas av kranskärlssjukdom, […]

Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom

Rubbningar i blodets lipidsammansättning har länge varit kända som riskfaktor för allvarliga hjärt–kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt. I familjer med ärftliga lipidrubbningar är hjärtinfarkt och kardiovaskulär död i tidig ålder vanligt. Genom epidemiologiska studier, främst Framinghamstudien, kunde i mitten av 1900-talet ett samband mellan höga kole­sterolvärden och risk för hjärtinfarkt konstateras. I Interheartstudien har lipidrubbningarnas betydelse vad […]

Hypertoni är ett kliniskt problem … trots att vi har verktygen att lösa det

Högt blodtryck är den vanligaste orsaken till läkarbesök i primärvården [1] och globalt sett en av de viktigaste orsakerna till sjukdom och förtida dödsfall [2]. Hypertoni utgör en kraftig riskfaktor för slaganfall och hjärtsvikt [3]. Dessutom ökar risken för att insjukna i hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom och njursjukdom. De europeiska hypertoni- och kardiologisällskapens riktlinjer [4] för […]

Glukoskontroll är en strategi för kardiovaskulär prevention

Hyperglykemi är per definition en gemensam faktor vid alla former av diabetes, även om genesen kan skifta. Den moderna diabetesgenetiska forskningen antyder att framför allt gener som reglerar betacellens insulinsekretion är av betydelse för utveckling av typ 2-diabetes [1], men som regel krävs ett miljöinflytande i form av fetma, livsstilsproblem eller faktorer tidigt i livet […]

Västerbottens satsning på storskalig hjärt–kärlprevention

Det var i 1950-talets inledning som internationella studier om riskfaktorer och hjärt–kärlsjukdomar lanserades. Under ledning av amerikanen Ancel Keys började forskare i flera länder intressera sig för skillnader i dödlighet mellan olika populationer. Gunnar Biörck, blivande professor och livmedikus, som då var socialmedicinare i Malmö, var en av dem som 1954 rapporterade att man i […]

Sjukdom i hjärta–kärl ska förebyggas brett

Hjärt–kärlsjukdom är en till stora delar livsstilsorsakad sjukdomsgrupp. Åderförkalkningens orsaker står väsentligen att finna i för lite fysisk aktivitet, felaktiga kostvanor, tobaksbruk och stress av olika slag. I takt med att vi blivit medvetna om dessa förhållanden har incidensen av insjuknanden i denna sjukdomsgrupp minskat. Detta beror på framgångsrik prevention. Farmakologiska landvinningar och livsstilsintervention både […]