Läs artiklarna


Arbets- och miljömedicinen i centrum Kjell Torén


Arbete, miljö och hälsa – ett 100-årsjubileum Kjell Torén, Maria Albin


Sotpartiklar gör luften farlig – igen Bertil Forsberg


KOL också en yrkessjukdom Kjell Torén, Jonas Brisman


Doser från bostad och föda – små men farliga Maria Albin, Staffan Skerfving


Epidemin av belastningsskador i Sverige Mats Hagberg, Eva Vingård


Nya åtgärder mot gamla kontaktallergener Carola Lidén


Hur många larm om hälsorisker är lagom? Anders Ahlbom