Läs artiklarna

Benskörhetsfrakturer


Epidemiologin för frakturer


Manlig osteoporos – Ett växande problem


Osteoporos i Hälsoekonomiskt perspektiv


Frakturpanoramat i Umeå


Osteoporos – en ärftlig sjukdom


Benvävnadens omsättning


D-vitaminbrist bakom osteoporos


Daglig gymnastik stärker skelettet


Riskfaktorer för fraktur och osteoporos


Screening för osteoporos kräver samarbete


Mätmetoder i forskning och vardag


Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem


Osteoporosfakturer


Fall och höftfraktur hos äldre går att förebygga


Särskilt vårdprogram för Patienter med höftfraktur


Lyckat samarbete mellan ortopeden och öppenvården