Gör som flyget – dela med er Jon AhlbergFråga inte vem – fråga varför Hans Rutberg, Jon Ahlberg, Carina ForsbergVisst kan vården bli säkrare Torsten MossbergFramgång kräver ledningens stöd och resurser Annica Öhrn, Christer Andersson, Johan Elfström, Christer Liedgren, Hans RutbergHändelseanalys Annica Öhrn, Christer Andersson, Johan Elfström,
Christer Liedgren, Hans RutbergÅtta steg identifierar brister i systemet Annica Öhrn, Johan ElfströmSäkerhetsstudier borde prioriteras Bengt JärhultHögst angeläget fokusera på tre områden Dan AnderssonFallbeskrivningar Dan AnderssonLäkemedelsbiverkningar bland äldre kan minskas Kjell Lindström, Linda Kindgren, Tamara Zafirova, Carsten Frisenette-FichAnsvarsärenden

Flicka fick inte träffa läkare – hade tarmvred

Upptäckte inte högmalign bröstcancer

Missade total hälseneruptur

Primärvården och patientförsäkringen Jon Ahlberg