Ända sedan Charlotte Barouma blev färdig läkare hade hon saknat psykologisk kompetens runt sig. När hon för ungefär sju år sedan blev erbjuden att delta i Poppis-projektet i Göteborg svarade hon genast: Äntligen!
Och blev nöjd.
– Vi behöver inte längre vara rädda för att fråga patienten hur det egentligen står till, för vi har redskap. Och patienterna tycker om när psykologen och doktorn samarbetar. Detta är också ett mycket bra sätt att kompensera för allmänläkarbristen i Sverige.
Mycket av det som politiker och tjänstemän annars säger om teamarbete är floskler, tycker hon.
– Men detta är teamarbete i sin prydno. Med just psykologer kan läkare ha ett meningsfullt och kostnadseffektivt teamarbete och här finns en stor efterfrågan. Var tredje patient som söker i primärvården har psykiska problem, säger Charlotte Barouma.
Enligt en av de senaste utvärderingarna av det samarbete som Charlotte Barouma ingår i, Hälsopsykologerna, ansåg hälften av läkarna att psykologsamtalen förkortat patienternas sjukskrivningstid. Ytterligare 43 procent ansåg att samtalen haft den effekten i vissa fall.
84 procent av läkarna ansåg att patienten blivit »mycket hjälpt« av samtalen, och 95 procent av läkarna har »mycket positiva erfarenheter« av samarbetet.

Samarbetet inte alltid enkelt

Det är inte alltid helt enkelt för läkare och terapeuter att samarbeta. Det konstaterar PTP-psykologen Johanna Levallius Wennberg i sitt examensarbete »Samtalsterapi på vårdcentral – varför, hur och för vem?«. Hon har studerat ett samarbetsprojekt mellan samtalsterapeuter och läkare på fem vårdcentraler i Haninge utanför Stockholm. – Man ska absolut ha psykologer på vårdcentral. Det tycker både patienter, läkare och terapeuter, men det är problem, säger hon. Det kan vara svårt att införa en ny profession och nya rutiner i en tidspressad miljö med stor omsättning på läkare och där de två professionerna inte alltid vet så mycket om varandra. Även i Haninge var läkarna negativt inställda initialt, men ändrade sig sedan.

»Fungerat förträffligt bra«

En liten positiv del i Göteborgs primärvård som annars har mycket stora problem med främst läkarbemanningen. Det är Eva Fägerskjölds och Distriktsläkarföreningens beskrivning av psykologmedverkan. – Jag har arbetat på en vårdcentral med psykolog och det har fungerat förträffligt bra, säger hon. Men tillgången till psykologer i Göteborg är snedfördelad bland annat beroende på de tre primärvårdsområdenas olika ekonomiska möjligheter. Bäst tillgång finns i området Centrum-Väster med stor inhemsk befolkning och många äldre. Sämre är det i de östra delarna med fler invandrare och en yngre befolkning men där behoven av psykolog egentligen är större, menar Eva Fägerskjöld. – Men vi välkomnar dem vi får.

»Patienterna tycker om när psykologen och doktorn samarbetar. Detta är också ett mycket bra sätt att kompensera för allmänläkarbristen i Sverige«, säger läkaren Charlotte Barouma. Foto: Andrés Galvez