Denna webbplats vänder sig till läkare

Sinnenas samordning sätts ur spel

Yrsel är ofta svårt att beskriva och förklara, både för patienten och för den behandlande läkaren. Här följer en kort beskrivning av yrselsensationen och hur den kan uppkomma. Denna bakgrund avser också att göra det lättare för en behandlande läkare att förklara symtomen för patienten. Yrsel är ett av de vanligaste symtomen som leder till […]

Vanligt och viktigt om yrsel

Läkartidningens tema om yrsel vänder sig främst till alla de läkare, på vårdcentraler och sjukhus, som i sin kliniska vardag träffar på yra patienter, utan att vara spe­cialister på tillståndet. Temat vänder sig också till sjukgymnaster och annan vårdpersonal. Vi har valt att fokusera på de mera renodlade yrselsjukdomarna, där just yrseln ofta är det […]

Akut yra patienter

Ett fall som kunde slutat illa: En 55-årig kvinna söker akutmottagningen då hon under dagen blivit akut yr. Hon har sedan tidigare migrän och kostbehandlad diabetes mellitus. För sju år sedan hade hon vestibularisneurit och för fem år sedan en lindrig stroke. De senaste två veckorna har hon upplevt högersidig tinnitus och av och till […]

Yrsel hos äldre – vanlig och behandlingsbar

Yrsel är en av de absolut vanligaste orsakerna till att äldre personer uppsöker sjukvården [1-3] och dessutom en riskfaktor för fall [4, 5]. Man har hittat nedsatt funktion i balansorganet både hos äldre med handledsfraktur och hos äldre med höftledsfraktur [6, 7], vilket talar för att funktionen hos balansorganet kan påverka förekomsten av frakturer. Om […]

Yrsel och illamående – vestibulära orsaker

Även om yrsel kan förekomma vid en mängd olika sjukdomstillstånd och som biverkan till ca 30–40 procent av alla läkemedel (inklusive placebo) så står flertalet av patienter att finna i en mindre grupp diagnoser. Dessa är: godartad lägesyrsel, postural fobisk vertigo, vestibularisneurit, vestibulär migrän, Ménières sjukdom och åldersyrsel [1]. Dessa diagnoser behandlas kort här, medan […]

Medicinskt oförklarad yrsel

»Hej, Fredrik heter jag och är 26 år. Jag har gått med konstant yrsel i över ett år, och det har bara blivit värre och värre. Har gått till diverse läkare, men alla har sagt att det inte är något fel på mig – till för en vecka sen då det på neurologakuten konstaterades att […]

Fysikalisk behandling av yrsel

Yrsel är ett besvärligt symtom för patienten. Även läkaren kan uppleva det som besvärligt, eftersom yrsel är ett diffust begrepp och därmed svårt att diagnostisera och eftersom kunskapen om de behandlingsmöjligheter som finns inte spridit sig i den kliniska vardagen. I dag vet man att många av de sjukdomar som ger yrsel är behandlingsbara, och […]

När sinnenas samordning sätts ur spel

Inledning Vanligt och viktigt om yrsel Eva Ekvall Hansson, Anders Håkansson Klinik och vetenskap Sinnenas samordning sätts ur spel Måns Magnusson Akut yra patienter Mikael Karlberg Yrsel hos äldre – vanlig och behandlingsbar Eva Ekvall Hansson , Patrik Midlöv Yrsel och illamående – vestibulära orsaker Måns Magnusson Medicinskt oförklarad yrsel Anders Lundin, Johan Holmberg Fysikalisk […]