Uselt avtal

”Får jag be om största möjliga tyyyystnad …” Det känns som om den svenska läkarkåren har anammat cirkusdirektör Bronetts uppmaning. Det är faktiskt jävligt tyst beträffande vårt nya usla avtal rörande löner och arbetstid. Är Ni nöjda?? Det är inte jag. Andra fackförbund strejkar. Vad gör vårt????? Pinsamt …

Fredrik Robertson
specialistläkare, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
fredrik.robertson@med.lu.se
Lokala förhandlingar ger mer än att fortsätta centralt
Jag kan hålla med Fredrik Robertson om att det varit ganska tyst sedan vårt avtal blev klart. Men jag håller inte med om att det skulle bero på någon uppmaning. Inför årets avtalsförhandlingar har vi från Läkarförbundet arbetat för att informera alla medlemmar så mycket som möjligt om  aktuella frågor. Vi genomförde för ett år sedan en medlemsundersökning där vi frågade medlemmarna vilka frågor de upplevde viktigast och följde upp det med en möjlighet för alla medlemmar att lämna synpunkter på vår hemsida om vilka frågor de tyckte vi skulle driva i avtalsrörelsen. 
Under hela avtalsrörelsen har det funnits en rubrik på hemsidan, ”Avtal 05”, där medlemmar kunnat följa förhandlingarna.
Min uppfattning om avtalet är att det är ganska bra, vi har fått igenom några av våra krav men inte alla. Denna avtalsrörelse var ganska lugn, med allt mer decentraliserad lönebildning blir det inte så många frågor kvar för de centrala förhandlingarna. Det enda kvarvarande fackförbundet, Kommunal, har nu efter en kort medling också kommit överens med arbetsgivaren
De centrala avtalen  ger förutsättningarna för  fortsatta lokala förhandlingar. Vilka  löneökningar det  ger kan vi endast avläsa efter periodens slut. Föregående avtalsperiod  gav läkarkåren  en  mycket bra löneutveckling, och vårt mål är naturligtvis att det ska fortsätta på samma sätt. De lokala läkarföreningarna har redan satt igång arbetet med  årets förhandlingar, på det viset kan vi åstadkomma betydligt mer än genom fortsatta centrala förhandlingar.
Eva Nilsson Bågenholm
ordförande Sveriges läkarförbund