Tidigare fanns ingen sameuropeisk motsvarighet till den starka amerikanska
vetenskapsorganisationen, AAAS, (American Association for the Advancement of
Science), något som Carl Johan Sundberg tidigt såg som en klar brist och ett
hot mot den framtida forskningen.

Därför engagerade sig Sundberg tidigt i styrelsen för Euroscience, en
organisation ledd av forskare med syftet att stärka vetenskapens roll i
Europa. Euroscience har idag medlemmar från ett 40-tal olika länder. År 1999
lade Sundberg fram ett förslag om att tillskapa Euroscience Open Forum
(ESOF), ett stort möte med syfte att lyfta upp forskning högt upp på den
samhälleliga agendan.

– Det är inte bra för objektivitet eller trovärdighet när forskningen blir
alltför likriktad. ESOF är därför ett viktigt komplement till AAAS och
dessutom en mycket effektiv mötespunkt för europeiska forskare som vill
utöka sina kontaktytor med kollegor, näringsliv, politiker och medier.Utbildat journalister
Utöver ESOF har Carl Johan Sundberg drivit ett flertal framgångsrika projekt
som har haft stor betydelse när det gäller att förmedla kunskap från
universitet och högskolor ut i samhället. Bland annat ligger han bakom de
välbesökta utställningarna: ”Sinnenas värld”, ”Människan i rymden” och ”Den
sinnrika människan” på Naturhistoriska Museet i Stockholm. Dessutom har han
genomfört ett flertal utbildningar inom biomedicin för journalister,
civilingenjörer, finansanalytiker, jurister och andra yrkeskårer.

– Hans arbete har sammantaget haft en mycket stor inverkan både lokalt och
internationellt. Carl Johan Sundberg är en mycket värdig mottagare av årets
pris, säger Hans G Forsberg på Ångpanneföreningens forskningsstiftelse som
delar ut priset.

– Jag känner mig mycket stolt och hedrad över att få det här priset.
Prispengarna, 100 000 kronor, kommer också väl till pass. En del av dem
kommer att användas till dotterns utbytesstudier i Australien och sedan är
det mycket som behöver göras på vårt hus i Österskär, säger Carl Johan
Sundberg.

Carl Johan Sundberg är sedan flera år med i Läkartidningens medicinska redaktion.

För ytterligare information kontakta:
Hans G Forsberg, ÅForsk, tfn: 08- 657 14 37, mobil: 070- 576 15 69
Carl-Johan Sundberg, tfn: 08 524 86886