Torunn Janbu, ordförande i Oslo legeforening, valdes den 27 maj till ny president i Den norske lægeforening efter Hans Kristian Bakke. Hon är den förtsta kvinnan som innehar den posten.

Här tar hon tillsammans med maken Kjell Maartmann Moe, ordförande för de norska allmänläkarna, emot gästerna vid 17 maj-firandet i Legenes hus i Oslo.


Foto: Mette Ryan