Fr o m den 1 juli öppnade Läkartidningen sitt elektroniska fulltextarkiv. Det innebär att läkare, annan sjukvårdspersonal, studerande inom vårdutbildningar, politiker och intresserade lekmän kan läsa artiklarna helt utan kostnad.
(Noteras bör dock att artiklar från år 1990–1995 inte föreligger i fulltext i det elektroniska arkivet. Artikar från 1995 och tidigare är bara sökbara och åtkomliga avseende titlar, ämnesord och författarnamn.)
För oss som ägare till Läkartidningen är det en viktig strategisk inriktning att bidra till ett fritt utbyte av vetenskaplig information. Vi öppnar arkivet för fri tillgänglighet till allt utom de allra färskaste rönen, säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman.
Läkartidningen gör detta för att gå i bräschen för deklarationen om fri tillgång till forskningsresultat som alla svenska universitet, högskolor och Vetenskapsrådet nyligen skrivit under, säger Läkartidningens chefredaktör Kristina Räf.


Kontakt:
Catarina Andersson Forsman, VD Sveriges läkarförbund, 070-790 34 02
Kristina Räf, chefredaktör Läkartidningen, 070-790 34 75
Josef Milerad, medicinsk chefredaktör Läkartidningen, 070-790 34 31.