EG-domstolen konstaterar i sin dom den 31 maj att det svenska apoteksmonopolet så som det nu är utformat strider mot gemenskapsrätten. Men domens konkreta betydelse för monopolets framtid är oklar.
Läkarförbundet är negativt till monopolet och hoppas att domen kommer att öppna för konkurrens.
– Domen öppnar för olika tolkningar, men vi agerar inte, vi väntar och ser. Vi hoppas att tolkningen blir att det blir möjligt för fler att sälja åtminstone receptfria läkemedel. Men helst skulle vi önska att det blev tillåtet för fler aktörer att sälja även receptbelagda läkemedel, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Enligt regeringen kan monopolet behållas med vissa justeringar. Andra hävdar att det redan i och med domen är fritt fram för försäljning av receptfria läkemedel och att domen på sikt är dödsstöten för monopolet även vad gäller receptbelagda läkemedel.
Regeringen lyfter fram god och säker läkemedelhantering, hög tillgänglighet i hela landet och låga priser som fördelar med monopolet. Läkarförbundets mening är att sådant snarare uppnås via mångfald.
– God och säker hantering hänger ihop med kompetens, inte med monopol. Hög farmaceutisk kompetens är jätteviktigt. Tillgången tror jag kan bli betydligt bättre med en mångfald och jag tror mångfald och konkurrens är en bra prispress, säger Eva Nilsson Bågenholm.