– Ett klokt beslut, men man kunde avskaffa det direkt och också för sjukgymnaster, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
Enligt sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) har en utvärdering under våren visat att de ekonomiska besparingarna varit mindre än landstinget hoppats på. Dessutom har såväl patienter som vårdgivare varit missnöjda med remisstvånget.
Remisstvånget för de två specialiteterna och för mer än åtta besök hos sjukgymnast infördes förra våren. Remisskravet för sjukgymnastik bibehålls alltså.
Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott väntas ta beslut den här veckan.