Läs artiklarna

Klinik och vetenskap Acetylsalicylsyra förhindrar inte hjärt–kärlsjukdom

Medicinsk kommentar Lågdos acetylsalicylsyra till några få utvalda eller som tillsats i dricksvattnet?

Nya rön Acetylsalicylsyra tillsammans med dipyridamol minskar risken för ny TIA eller stroke