– Det är synd att de lokala samtalen har blivit trögare. Vi hade gärna fortsatt förhandlingarna. Dessutom är det i sista stund som reaktionerna från SKL kommer, snart är det nyår då lagen måste gälla, säger Johan Ljungberg, ordförande i Västerbottens läns läkareförening.
Det var i måndags, den 11 december, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bjöd in Läkarförbundet till diskussioner om ett centralt avtal kring de problem som finns i arbetstidsfrågan. Dessa samtal har bromsat upp de diskussioner om lokala avvikelseavtal som pågår vid fyra kliniker i Västerbotten. Enligt läkarföreningen befinner sig förhandlingarna i ett slutskede, och en lösning finns inom räckhåll. Fokus i diskussionerna har varit att avtala bort rätten till dygns- och veckovila för att underlätta för bakjourerna – och att lägga till någon form av kompensation för detta i avtalen.
Även i Västernorrlands läns landsting har diskussionerna ändrat karaktär den sista tiden.
– Det har kommit inviter från arbetsgivaren om avstegsavtal, men arbetsgivaren har inget förhandlingsmandat längre, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.
Han talar om en bisarr situation på klinikerna. Ena stunden säger arbetsgivaren i landstinget att de vill ta fram lokala avtal, i nästa att de inte kan förhandla.
– Det kan inte förklaras på annat sätt än att de inte får det för SKL. Ingen får sticka ut hakan, säger Wallvik.