Förslaget innebär att vårdens verksamheter kan drivas med vinstsyfte. Så länge vårdgivarna följer lagen är vinst i vården inget problem, skriver socialministern. Därmed upphävs förbudet om att vården uteslutande ska bedrivas med offentliga medel. En annan nyhet är att landstingen själva får besluta om avknoppning av verksamheten. Dessutom avskaffas kravet att varje landsting ska bedriva verksamhet vid minst ett sjukhus. Landstingen får nu ökad möjlighet att bestämma över hur driften av vården ska se ut och kan överlåta den till andra aktörer.