– SKL vill få igenom de ändringar i de allmänna bestämmelserna som de fått i avtalen med de andra förbunden. Vi har diskuterat andra lösningar, men vi finner att det inte går att hitta en utväg just nu, säger hon.
Det är fackförbunden Kommunal, SKTF och SSR som för en månad sedan kom överens med SKL om en skrivning som innebär att den sammanhängande dygnsvilan kan brytas för störningar så länge den under en längre period blir ett genomsnitt av elva timmar.
Nya förhandlingar mellan SKL och förbundet tas upp den 24 augusti. Eftersom Läkarförbundets avtal går ut den 30 juni förlängs detta, med sju dagars uppsägningstid, till dess att ett nytt avtal träffats.