Det säger Jan Larsson, biträdande chef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer, apropå de kommande riktlinjerna för sjukskrivning vid utmattningssyndrom.

– De som har ett utmattningssyndrom ska naturligtvis vara sjukskrivna och ha bra hjälp, säger han.

Texten kan läsas på Socialstyrelsens webbplats: http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2007/Q3/nyh070810.htm under Exempel sjukskrivningsriktlinjer.
Under rubriken utmattningssyndrom, annan likartad stressreaktion F43, F43.8 står: »I normalfallet krävs inte sjukskrivning.« Men »normalfallet« syftar inte på utmattningssyndrom, enligt Jan Larsson.

– Det är en olycklig formulering. Det borde stå »vid lindriga besvär«, säger Jan Larsson.

I själva verket är det mycket sällan som läkare använder koden för utmattningsdepression, F43.8. Vid flesta sjukskrivningar som rör stress används den vidare kategorin F 43.

– Det är en slaskdiagnos som används i mycket större utsträckning.

Av alla avslutade sjukfall under år 2005 användes diagnosen för utmattningssyndrom endast på 4 personer, medan diagnosen F43 (anpassningsstörningar och reaktion på svår stress) användes i 35 000 fall.

Arbetsversionen av rekommendationen för bland annat utmattningssyndrom presenterades i bland annat DN 10 augusti och sedan dess har telefonen gått varm hos Jan Larsson. Utbrända människor har hört av sig och sagt att det är »en fruktansvärd tanke att inte få vara sjukskriven« i deras situation.

– Som det beskrivits har det upprört många utbrända och det har jag all förståelse för. Det som känns tungt är att man kanske sårat och upprört människor och det var inte meningen.

– Det blir ett extremare budskap än vad som var tanken.

Vid utmattningssyndrom är tanken att sjukskrivning på heltid är motiverad upp till 3 veckor. Därefter ska den sjukskrivne gradvis börja arbeta och vara åter i fullt arbete efter ytterligare 12 veckor. I svåra fall, framförallt vid svåra kognitiva besvär, kan dock sjukskrivning upp till 8 månader bli aktuell.

Nu ska den grupp som arbetat med rekommendationen se över formuleringarna innan rekommendationen spikas. I oktober ska det vara klart.

– Det måste tydliggöras att det är vid lätta besvär man ska undvika sjukskrivning och att de som har utmattningssyndrom naturligtvis ska vara sjukskrivna men ha snabb åtgärdsplan. Och sjukskrivningarna ska inte vara så långa som de tenderar att vara, säger Jan Larsson.

I oktober ska de slutliga versionerna vara klara, för totalt ett 90-tal diagnoser.
De första rekommendationerna blev klara förra hösten, se LT 47/2006 s 3688-90.