Läs artiklarna i detta nummer av Läkartidningen


Glitazoner vid typ 2-diabetes – belagda risker, osäker nytta
Nya rönGlitazoner är mer än bara blodsockersänkare vid typ 2-diabetes
Klinik och vetenskapReplik:
Varningssignaler måste tas på allvar!

Klinik och vetenskapReplik:
Dra inte alla glitazoner över en kam!

Nya rön