Parterna träffades tisdagen den 27 november och kom då fram till att koppla in medlare för att komma vidare i avtalsrörelsen, där arbetstidsfrågan blockerar alla vidare diskussioner. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm kallar förhandlingarna för ”mjukstrandade” eftersom parterna gemensamt går till medling.
Men det är inte bara själva arbetstidsfrågan som lämnas till medling. Det är hela avtalsrörelsen. Det innebär att arbetstidsfrågan kan komma att ställas mot andra frågor, såsom lönefrågor, i medlarnas förslag.
LT: Är det bra eller dåligt?
– Det finns ingen annan möjlighet som jag ser det, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Avtalen som styr förhandlingsordning och medling tillåter inte att man skiljer ut en fråga, säger hon.
Läkarförbundet har inte kunnat acceptera den nya skrivning i § 13h i de allmänna bestämmelserna som de andra fackförbunden accepterade i våras, och som säger att störningar i dygnsvilan kan betraktas som tillfälliga avvikelser, eller en sorts ”force majeure”-händelser. Inte heller har man kunnat komma överens om någon skrivning i specialbestämmelserna som kan ersätta § 13h.
– Vi har inte hittat någon lösning som båda parter tycker är bra, och vi kan aldrig acceptera § 13h för den ger inte tillräckligt skydd, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Inte heller har avvikelseavtalen i de sex landstingen varit tillräckliga.
– Det har tagit för lång tid och de är för få. Vi måste få ett avtal klart till sista mars.
Hade det funnits 15 sådana avtal nu hade läget kanske varit ett annat, menar hon.
Onsdag den 28 november ska parterna träffa Medlingsinstitutets chef Claes Stråth och lämna förslag på lämpliga medlare, en eller flera.
– Vi har diskuterat några namn med SKL men inget är klart.
När medlare tillsatts ska de läsa in sig i frågorna, innan de kommer med förslag.
– Det kommer att ta tid, eftersom alla avtalsfrågor ligger i medling. Det är svårt att säga hur mycket vi hinner innan jul.
LT: Vad händer sedan?
– Vår förhoppning är att medlarna förstår vår tolkning, att § 13h inte uppfyller Arbetstidslagens och EG-direktivets krav på lämpligt skydd. Vårt mål är lokala avtal. Och kommer vi inte överens så finns det en risk att ena parten varslar om konflikt.