Amanda varvar AT med forskning

»Oroväckande att inte forskar-AT finns kvar på Södersjukhuset«

Förbundet välkomnar Stendahls förslag