Senaste artiklarna i Läkartidningen:
Föreskrifter för livsuppehållande behandling klara
Livsuppehållande behandling: Nya regler som betonar självbestämmandet välkomnas
Slutreplik i sederingsdebatten: Skillnaden mellan avsikt och insikt
Debatt nr 5/2011
Palliativ sedering: Låt oss verka för att var och en tar ställning
Debatt endast på webben nr 4/2011
Replik till Leijonhufvud och Lynøe om sederingsterapi: Patienternas uppfattning viktigast
Debatt nr 3/2011
Replik till Engström och Eckerdal: Erbjud sederingsterapi när behov föreligger
Debatt nr 3/2011
Vem som sagt vad om den palliativa vården
Debatt nr 3/2011

Tidigare artiklar:


2010:
Tidsgräns för palliativ sedering behövs
Debatt nr 51-52/2010
Replik om palliativ vård: Det är patienten det handlar om
Debatt nr 51-52/2010
Replik till Leijonhufvud och Lynøe: Finns det en etisk skillnad mellan dödshjälp och sederingsterapi?
Debatt nr 50/2010
Replik: Vems värden ska accepteras – den palliativa vårdens eller patientens?
Debatt nr 50/2010
Nyttigt med Kierkegaard inom den palliativa vården?
Kultur nr 49/2010
Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat behandling?
Debatt nr 45/2010
Respiratorberoende kvinna har avlidit
Aktuellt nr 19-20/2010
Socialstyrelsen: Patientens nej till livsuppehållande behandling ska respekteras
Aktuellt nr 18/2010
När får man avbryta livsuppehållande behandling?
LT Debatt nr 12/2010

2009:
Etikdagen: Rätten att avstå livsuppehållande behandling i fokus
Michael Lövtrup
Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut
Daniel Brattgård
Dags att utbilda legitimerade självmordsassistenter?
Göran Isacsson

Niels Lynöe har rätt på felaktiga grunder
Hans Bendz

Lynöe ska inte bestämma hur vi ska diskutera medicinsk-etiska frågor
Anna Milberg, Marit Karlsson

Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan
Brita Hännestrand

Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede?
Sven-Göran Håkansson

Läkare i Holland: Barmhärtigheten kommer först
Michael Lövtrup

Dödshjälp. Myter får vika för fakta när dödshjälp sätts under lupp
Michael Lövtrup

Apropå! Läkarens ansvar. Livshjälp i stället för dödshjälp
Johan Holmdahl

Replik: Den lidande och döende människan måste själv få sista ordet
Daniel Brattgård, Niels Lynöe, Barbro Westerholm

Vilseledande argumentation från Statens medicinsk-etiska råd
Roland Andersson

Sluttande planet oundvikligt
Göran Isacsson

Det är mest de starka och friska som hörs
Brita Hännestrand

Legalisering av den självklara rätten att bestämma över sitt liv
Acke Hallén


Replik: Den lidande och döende människan måste själv få sista ordet
Daniel Brattgård, Niels Lynöe, Barbro Westerholm


Medicinsk-etiska rådets förslag ingen kapitulation

Eutanasi och läkarassisterat självmord som ersättning för god lindrande vård?

Läkarassisterat självmord risk för avhumaniserad vård

2008:
Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren
SMER vill utreda möjligheter till läkarassisterat självmord

2007:
Delegation för medicinsk etik ändrar riktlinjerna: Beslutskapabel patient i respirator bör få läkarhjälp att avsluta sitt liv
Nya riktlinjer stödjer läkarassisterat självmord!
Replik: Beslutskapabel patient bör ha rätt att tacka nej till fortsatt behandling
Låt hittills rådande etiska bedömningar få fortsätta gälla
Replik: Etisk argumentation och klinisk verklighet kan med fördel förenas
Nej till läkarassisterat självmord!
Vad menade Hippokrates och vad menar Läkarförbundet?
Vad menar professor Sjöstrand?
Ja till läkarassisterad självvald död
Replik: Är det rätt att döda sin patient?
Nya riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling

SMERs skrivelse och arbetsgruppens PM, november 2008:


Patientens möjlighet att bestämma över sin död

15 § Svar på interpellation 2008/09:170 om rätt till dödshjälp

Snabbprotokoll från interpellationsdebatt i riksdagen den 15 januari 2009 apropå SMER:s förslag

Andra medier:

ALS-sjuke Lars-Olov Hammergård tog sitt liv efter brev till Socialstyrelsen. Läs mer på svd.se: ALS-sjuk tog sitt liv
SVT Agenda den 17 jan 2010: Om dödshjälp och palliativ sedering, bland annat debatt mellan riksdagsledamoten Fredrick Federley (C) och Chatrine Paulsson Ahlgren (KD)

Intervju med ALS-sjuke Lars-Olov Hammergård i SvD den 9 jan 2010: ”Jag vill somna in lycklig”

Centerpartisten och barnläkaren Anders W Jonsson skriver om ALS-sjuke Lars-Olov på sin blogg 11 nov 2009: Brevet från Lars Olof

ALS-sjuke Lars-Olov Hammergård tog sitt liv efter brev till Socialstyrelsen. Läs mer på svd.se: ALS-sjuk tog sitt liv

Kunskapskanalen den 27 april 2009: Storforum: Hur ska vi dö?