Som framgick av Nya rön i LT 24/2009 (sidan 1643) har Lancet publicerat en omfattande rapport om medicinska effekter av klimatförändringarna [1]. Läkare för miljön vill nu uppmana alla Sveriges läkare till aktion i klimatfrågan. Ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn i december är ett exempel på vad vi vill nå, ett klimatperspektiv på hemmaplan ett annat.

Artikeln i Lancet visar tydligare än tidigare att klimatförändringar är vår tids största hälsohot. Försämrad vatten- och matförsörjning kommer att leda till undernäring, sjukdomar kommer att spridas i större omfattning och extrema klimathändelser som orkaner och cykloner kommer att innebära skador för många människor. Arbetet har riktats mot särskilt sex områden: sjukdomar och dödlighet, matförsörjning, vatten och sanitet, skydd för bosättningar, extrema händelser samt folkvandring.

Vi läkare med folkhälsan som ansvarsområde bör ta ett större ansvar i klimatfrågan, genom våra gemensamma organisationer och som individer i samhällsdebatten [2, 3]. Läkarförbundet och Läkare för miljön ordnade ett gemensamt klimatseminarium i Almedalen 2008 [4], och Läkarförbundet har fortsatt med att påverka och stödja World Medical Association i att ta fram policydokument kring miljöfrågor allmänt och klimat- och hälsofrågor i synnerhet [5].

BMJ och Lancet har bildat och stöder gemensamt ett klimatråd – Climate and Health Council – som samordnar de medicinskt motiverade klimataktiviteterna i England och övriga världen inför det stora klimatmötet i Köpenhamn december 2009. På webbplatsen ‹www.climateandhealth.org› kan man ta del av information om BMJ:s och Lancets pågående aktiviteter och även underteckna ett upprop inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december, med bl a krav på en målsättning där CO2-halten i atmosfären inte ska överstiga 450 ppm.

För hälsan hos västvärldens människor skulle det vara ett stort lyft med samhällslösningar som innebär att vi får mer vardagsmotion, t ex bättre möjligheter att cykla eller åka kollektivt, lösningar som även bidrar till ett bättre klimat. Vi har allt att vinna på en progressiv klimatpolitik och allt att förlora på att låta bli. Som läkare uppmanar vi alla läkare, läkarnas organisationer och även vår regering att engagera sig för att få till stånd ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn i december. Vår hälsa är för viktig för att nonchaleras.