Sveriges första professor i företagshälsovård kan utses inom kort, den 17 november.
Det är staten genom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, och Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård som står bakom initiativet.
Nio personer har sökt professuren. Tre är läkare: Maria Albin, docent, institutionen för laboratoriemedicin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Lars Gerhardsson, professor, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, och Magnus Svartengren, professor i yrkes- och miljömedicin, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Finansieringen av professuren är sexårig. Därefter är förhoppningen att forskningen ska stå på egna ben.
Forskningen ska bland annat belysa företagshälsovårdens roll i att minska sjukfrånvaro och att stödja återgång i arbete.

Läs mer: FAS beredning av ansökningar av stöd till tvärvetenskapligt forskningsprogram om företagshälsovård