Artiklar i Läkartidningen:
Thomas Zilling har fått tjänst i Danmark
Allvarliga problem vid sjukhuset i Varberg
Patienter ska inte behöva drabbas av personalkonflikter
Socialstyrelsen kräver åtgärder på akuten i Varberg
Varbergsläkare oroade för sjukhusets framtid
Ingen JO-kritik mot Region Halland
Varslet av Thomas Zilling: Svinhugg går igen – var så säker!
Replik: Omvandla ilskan till verkningsfull energi
Förbundet måste agera kraftfullt mot trakasserier
Sista ordet inte sagt
Uppgörelsen med Thomas Zilling JO-anmäld
Krav på Anders Dybjers avgång
Lokalordförande kräver respekt för det fackliga arbetet
Varsel mot Varbergsläkare dras tillbaka
Socialstyrelsen granskar sjukhuset i Varberg
Frustration över bristen på information
Förbundets inriktning var att göra upp
Varbergsläkare känner sig hotade och utsatta
Förhandlingar om Varbergsläkare ajournerade
Fackliga representanter för Sjukhusläkarna i Varberg: »Hur ska vi kunna fortsätta det fackliga arbetet?«
Zilling har styrelsens förtroende
Bengt von Zur-Mühlen: »Zilling har mitt fortsatta förtroende«
Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö:»En uppgörelse det sämsta man kan göra«
Region Halland: »Vi har inte varslat en förtroendeman«
Varslet dras tillbaka – Zilling slutar
Överläggningarna i Varberg fortsätter på onsdag
Läkarförbundets ordförande: »Vi är bestörta«
Överläggningar inledda om varslet av Zilling
Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling varslad om avskedande
Chefer på Hallands sjukhus polisanmälda
Akuten i Varberg: Lex Maria-anmälan ifrågasätts
Marie Wedins uttalande om Varbergskonflikt får kritik
För att se läsarkommentarer, klicka på respektive artikel! För de senast publicerade kommentarerna på sajten, klicka här!

Läs även:

Sjukhusläkarnas ordförande om sitt nya uppdrag

Sjukhusläkarna, Hallands läkarförening, Läkarförbundet:

Sjukhuslakarnas webbplats
Tidningen Sjukhuslakaren.se
Hallands läkarförenings webbplats
Läkarförbundets webbplats

Lagar och avtal:

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Läkaravtalets allmänna bestämmelser §10 innehåller regler om avstängning, se Läkaravtal Landsting och Kommuner 1 april 2010 – 31 mars 2012

»Listan«

Listan är minnesanteckningar som ska vara gjorda av någon av deltagarna vid överläggningarna, enligt uppgifter till Läkartidningen. Det finns ingen skriftlig framställan från arbetsgivaren.

»Skäl för avsked TZ

Enligt överläggning med AG 110429

1 Muntligen och skriftligen agerat i syfte att skada arbetsgivaren och ytterst Region Halland

2 Vid upprepade tillfällen uppmanat medarbetare att försvåra ledningens möjligheter att normalisera förhållandena vid Hallands sjukhus Varberg

3 Misskött förtroendeställningen som huvudskyddsombud har ej samverkat med AG i arbetsmiljöfrågor 4 Agerat på ett sätt som tillfogat AG skada och omöjliggjort verksamhet

5 I tal och skrift uttalat att avvikelserapporteringssystemet används till repressalier och hämndaktioner

6 Vid flertalet tillfällen ifrågasatt arbetsgivarens ansvar att göra Lex Maria anmälningar

Klinik

7 Utfört operationer av tex cancer i bukspottskörtel utan samordning med Hallands Sjukhus Halmstad som ligger i uppdraget från verksamhetsområdeschefen

8 Påbörjat operationer inom obesitaskirurgin utan att ansvarig läkare varit på plats.«