Statens beredning för medicinsk utvärdering har studerat den diagnostiska tillförlitligheten hos tre molekylära urintest: uPCA3, TMPRSS2:ERG och me-GSTP1, ämnade att användas som kompletterande test till PSA-test.
Vanligtvis leder höga koncentrationer av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet vidare till undersökning genom invasiv prostatabiopsi. För att kunna undvika detta ingrepp, som kan leda till komplikationer, har nya kompletterande urintest utvecklats.

uPCA3 ger en ökad diagnostisk tillförlitlighet när det läggs till undersökning via PSA-test eller ändtarmsundersökning som indikerar ökad sannolikhet för cancer. Ju högre uPCA3-värde, desto högre sannolikhet för cancer. För svårbedömda patienter skulle testet kunna bidra till en tidigare biopsi och tidigare diagnos. uPCA3-testet kan dock inte utesluta prostatacancer hos män med ökad sannolikhet för sjukdomen.
Men att lägga till uPCA3-testet för att avgöra vilka patienter som bör undersökas med biopsi medför en högre totalkostnad än direkt prostatabiopsi av alla män med ökad sannolikhet för prostatacancer enligt PSA-prov eller ändtarmsundersökning.

För testen TMPRSS2:ERG och me-GSTP1 anser SBU att det vetenskaplig underlaget inte räcker till för att bedöma den diagnostiska tillförlitligheten, utan skriver att fler studier behövs.