Denna webbplats vänder sig till läkare

Välkommen till Läkartidningen.se

Läkartidningen.se innehåller alla artiklar i pappersutgåvan samt ytterligare webbunika artiklar.

Navigeringen

Artiklarna är uppdelade i tre huvudgrupper:

Ett urval av de för tillfället viktigaste artiklarna samlar vi på Startsidan. Men de allra senast publicerade artiklarna kan alltså finnas på andra sidor.

Kontaktuppgifter och annat praktiskt samlas under fliken Om oss. Till alla skribenter: Se särskilt manusinlämningsrutiner under »Skriv«.

Kompletta webb-pdf:er under Klinik och vetenskap

Artiklar under Klinik och vetenskap innehåller från och med nr 17-18/2013 särskilda webb-pdf:er som visar artikelns hela innehåll, dvs även sådant som inte trycks i tidningen, till exempel hela referenslistan och engelsk sammanfattning. De enda artiklar under Klinik och vetenskap som inte har webb-pdf är Nya rön.

Senaste nummer och pdf av hela den tryckta tidningen

Genom att klicka på förstasidan av senaste numret på Startsidan kommer du till ett innehåll med länkar till webbversionen av de artiklar som hör till numret. Pdf av hela den tryckta utgåvan är inte automatiskt tillgänglig, men för medlemmar i Läkarförbundet och prenumeranter erbjuds en digital prenumeration. Om du är medlem, klicka på denna länk. Om du inte är medlem mejla till prenumeration@lakartidningen.se

»Citera som:«

Vi införde 2013 ett nytt sätt att referera till våra artiklar under Klinik och vetenskap, utan att volym, pappersutgåva och pagina behövs. Referensen är det som står efter orden »Citera som:« i huvudet på webbartiklarna. Uppgiften kommer också att finnas i webb-pdf:erna och i papperstidningen. (På gamla artiklar som inte finns i det nya arkivet får man förstås fortfarande använda volym och pagina.)